Cisco เผยผลการแข่งขัน จากสมรภูมิไอเดียนวัตกรรม “Cisco Innovation Challenge 2019” ภายใต้แนวคิดเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น

READ MORE

Cisco จัดงานประกวด Cisco Innovation Challenge 2019 ครั้งแรกของไทย

READ MORE