Wi-Fi Alliance ประกาศชัด.. สัมผัส 10 Gbps ของจริง Wi-Fi 6 ภายใน Q3 ปีนี้บนระบบ SURFboard mAX Pro System

READ MORE

Bosch ปล่อยแคมเปญ Like a Bosch สยายปีกขึ้นแท่นผู้นำ IoT แห่งยุค ในงาน CES 2019

READ MORE

Peraso สาธิต Wi-Fi ความเร็ว 10Gb/s บน 802.11ad ในงาน CES 2019

READ MORE

จับตาเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตที่จะกลายเป็นจริง ในงาน CES 2019

READ MORE