TESA กรมศิลป์ มศก. และ CAT จัดประชันทักษะสมองกลฝังตัว “ระบบจัดการโบราณสถานแห่งชาติ 4.0”

READ MORE

CAT จับมือ Tree Pay ร่วมกับ Edenred ลงนามข้อตกลงเพิ่มช่องทางสร้างยอดขายให้ร้านค้าและ SME (ด้วยโปรแกรม Loyalty, Rewards และ Redemption)​ แบบดิจิตอลครบวงจรในไทย

READ MORE

CAT ดันโครงการ "ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์” จัดรับฟังความเห็น Market Sounding ภาคเอกชน

READ MORE