CAT รับรางวัลผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลจาก Frost & Sullivan

READ MORE

CAT ร่วมมือ 3 หน่วยงาน ผลักดันโครงการสร้างท่าเรือมาตรฐานจังหวัดภูเก็ต

READ MORE

CAT ผนึก สกว. ติวเข้มนักวิจัยและผู้ประกอบการ หวังสร้างนวัตกรรมกรรมดิจิทัลสู่รูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน

READ MORE

CAT ร่วมนำเสนอระบบบริหารการจัดเก็บขยะอัจฉริยะ ในการประชุม ASEAN Digital Ministers’ Retreat

READ MORE

CAT ร่วมงาน Telecom World Asia 2019 โชว์ Thailand IX พร้อมเป็น Asian Digital Hub

READ MORE

CAT ร่วมกับ สกว. เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT

READ MORE

CAT นำเสนอศักยภาพการให้บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ ในงาน SOE CEO Forum ครั้งที่ 3

READ MORE

CAT จัดโปรพิเศษ “IRIS STARTUP” Cloud Server

READ MORE

CAT จับมือ กฟผ. ร่วมใช้บริการโครงข่ายสื่อสารบนใยแก้วนำแสง

READ MORE

CAT นำเทคโนโลยี DTRS สนับสนุนมหาดไทยสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนทั่วประเทศ

READ MORE

nPerf เผยรายงานประสิทธิภาพ Mobile Internet ของประเทศไทย ปี 2018

READ MORE

CAT ร่วมกับ จุฬาฯ ผุดโครงการวิจัยฝุ่น PM 2.5 บนโครงข่าย LoRaWAN

READ MORE

CAT - dtac ยุติข้อพิพาท 9,510 ล้านบาท ขอเริ่มต้นใหม่เป็นพันธมิตร Network ( พร้อมเอกสารแนบ )

READ MORE

CAT สนับสนุน TESA Top Gun Rally 2019 พัฒนาระบบการจัดการโบราณสถานแห่งชาติ 4.0

READ MORE

CAT เตรียมระบบสื่อสารพร้อมรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก”

READ MORE