Cisco เปิดตัว OpenRoaming เชื่อม Wi-Fi ทุกมุมโลก อีกทางเลือกกับการ Roaming 5G

READ MORE

สหรัฐเปิดใช้งาน 5G คู่ขนานเปิดเรดาร์สนามบิน ก่อนประมูล 3.5 GHz ชี้ Wi-Fi ยังเป็นส่วนสำคัญ

READ MORE