ไทย อัพเกรดเคเบิลระหว่างประเทศ ความจุใหม่ 10,582Gbps พร้อมเชื่อมเพื่อนบ้าน เผยสร้าง Network ถึงเกาหลีใต้

READ MORE

CAT เปิดใช้เคเบิลใต้น้ำ APG รองรับทราฟฟิกพุ่งสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

READ MORE

CAT เปิดใช้เคเบิลใต้น้ำ APG เร่งสร้างฐานธุรกิจเอเชียแปซิฟิก อินเทอร์เน็ตฮับ

READ MORE