ทดสอบ Wi-Fi 6 ภายใต้มาตรฐาน Vantage 2.0 บนสถานีรถไฟ Tokyo จุดคนใช้เน็ตหนาแน่นที่สุด

READ MORE