AIS ผนึก Nokia ร่วมกระทรวง DE เตรียมความพร้อม Testbed 5G-IoT ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สร้างโอกาสในพื้นที่ EEC

READ MORE