True Digital Park ผนึก Google ร่วมสร้าง Academy Bangkok – A Google Space แห่งแรกในเอเชีย เสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล

READ MORE