ไทย อัพเกรดเคเบิลระหว่างประเทศ ความจุใหม่ 10,582Gbps พร้อมเชื่อมเพื่อนบ้าน เผยสร้าง Network ถึงเกาหลีใต้

READ MORE

CAT ชี้แจงเหตุเคเบิลใต้น้ำ AAG ชำรุด จัดเส้นทางสำรอง

READ MORE