สหรัฐฯ ยอมทดสอบคลื่น Wi-Fi ย่าน 60 GHz เร็วทะลุ 10 Gbps ปลุกกระแส 4K , AI และ e-sports

READ MORE

แก้ปัญหายอดเยี่ยม... นิวซีแลนด์ เปิดตัว WiPON แทน Fiber ลากไม่ถึงบ้าน-หอ ยิงคลื่น 60 GHz อัดความเร็วทะลุ 1.6 Gbps

READ MORE