AIS เปิดวิสัยทัศน์ 5G สำหรับประเทศไทย เปิดให้สัมผัส Use case บนเครือข่าย 5G LIVE Network เป็นรายแรก

READ MORE

AIS โชว์เหนือจัดเต็มศักยภาพเครือข่าย 5G บน Live Network ชูไฮไลท์เด่น ครั้งแรกใจกลางกรุง กับรถยนต์ไร้คนขับผ่านเครือข่าย 5G คันแรก ในงาน 5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน

READ MORE