ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า มาใช้กับการตรวจสอบความปลอดภัยในสนามบินของจีน และคัดแยกขยะในปักกิ่ง

READ MORE