เตรียมเปิด “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ” ภายใน 2 ปี

READ MORE