CAT และ ม.พะเยา ร่วมสนับสนุน TESA จัดประชันทักษะสมองกลฝังตัว ชูโจทย์เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุผ่าน IoT Solutions

READ MORE