เอไอเอส ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ นำ IoT ยกระดับสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ - TU Smart City

READ MORE