dtac จับมือ รีคัลท์ ร่วมคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนให้เกษตรกรไทย หวังเอาชนะภัยแล้ง ผ่านแอปพลิเคชั่น “ฟาร์มแม่นยำ”

READ MORE

ดีแทคเปิดสนามทดสอบ 5G เน้นโซลูชัน Smart Health Care รับสังคมผู้สูงวัยและ Smart Drone เพื่อการเกษตรแม่นยำ

READ MORE