CAT ร่วมกับ สมาคมไทยแลนด์อนิเมชั่นแอนด์มัลติมีเดียฯ จัดอบรมหลักสูตร Contact Center ให้กับผู้พิการ

READ MORE

ICT จัดตลาดนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพสำหรับผู้พิการ

READ MORE

เปิดศูนย์ปฏิบัติการ AIS Call Center แด่ผู้พิการ แห่งที่ 6 ที่เชียงใหม่

READ MORE