CAT มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 สนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

READ MORE

CAT และ ม.พะเยา ร่วมสนับสนุน TESA จัดประชันทักษะสมองกลฝังตัว ชูโจทย์เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุผ่าน IoT Solutions

READ MORE

CAT ร่วมมือ 3 หน่วยงาน ผลักดันโครงการสร้างท่าเรือมาตรฐานจังหวัดภูเก็ต

READ MORE

CAT พร้อมนำโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม รองรับการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

READ MORE

กสท โทรคมนาคม มอบรางวัล ICT Best Practice Awards 2015

READ MORE