AIS มอบเงินช่วยเหลือผ่านภาครัฐ 1.5 ล้านบาท ในโครงการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” เคียงข้างพี่น้องชาวอุบลราชธานี

READ MORE