กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดพิธีปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 17 

READ MORE

กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 17

READ MORE

กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 14

READ MORE

กลุ่มทรู เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 13

READ MORE