ถ้าราคาแพ็กเกจ 5G แพงขึ้น ผู้ใช้จะยอมจ่ายเงินเพิ่ม เพื่อใช้ 5G หรือไม่?

READ MORE