เรายังไม่สามารถเชื่อถือระบบ AI ที่สร้างขึ้นจากระบบ Deep Learning เพียงอย่างเดียว

READ MORE