คณะแพทยศาสตร์ มช. พัฒนา ‘Smart Connected Healthcare’ มุ่งสู่รร.แพทย์ดิจิทัลระดับสากล ใช้ระบบ “Intelligent Video Collaboration” ของซิสโก้

READ MORE