PEA เปิดตัวโครงการ รซธ.ระยะที่2

READ MORE

PEA ผนึก AIS ศึกษาพัฒนาโครงการต้นแบบ ธุรกิจพลังงานยุคใหม่บนระบบดิจิทัล ผ่าน PEA Digital Platform

READ MORE

สามารถเทลคอม รับงานบำรุงรักษาระบบ AMR ระยะที่ 2 จาก กฟภ. มูลค่ากว่า 585 ล้านบาท 

READ MORE

CAT ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

READ MORE