WeChat เพิ่มเวอร์ชั่น Desktop เพิ่มความสะดวกสำหรับนักพิมพ์ตัวยง

WeChat แนะนำ Apps สนทนาเวอร์ชั่น Desktop ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักการพิมพ์ตัวยง

หลายคนจะคุ้นเคยกับ Wechat ในฐานะ โปรแกรมสนทนาผ่าน Smart Phone ได้หลากหลาย Platform ไม่ว่าจะเป็น Android, iOS, Blackberry, Windows รวมถึง Symbian เป็นต้น เพื่อให้ความสะดวกกับอุปกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์ จึงได้ออก Web Wechat ที่ web.wechat.com เพื่อเป็นอีกช่องทางในการใช้งานผ่าน Web Browser ทั้ง Chrome, Firefox, Safari เป็นต้น โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

1. คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ https://web.wechat.com/

2. เปิด WeChat ของคุณ แล้วคลิกเครื่องหมาย “+” ที่ด้านขวาบน เลือกสแกน QR Code” เพื่อสแกน QR Code บนหน้าจอคอมพิวเตอร์

3. แตะเพื่อยืนยันการล็อคอินผ่านเว็บบนโทรศัพท์มือถือของคุณ

ส่วนผู้ใช้ Mac OS จะต้องโหลด Wechat ผ่าน Mac app ได้เช่นกัน โดยสามารถดาวน์โหลด ใช้งานได้สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X 10.7 (LION) ผ่าน Apps Store ซึ่งจะมีคุณสมบัติกพิเศษ ในการส่ง File ได้เพียงการลากแล้ววาง นอกจากนี้ยังใช้กล้องในการสือสารแบบผ่านหน้าจอได้เช่นเดียวกัน

 

นอกจากในเวอร์ชั่น Desktop แล้วยังมีเวอร์ชั่นของ iPad ทำให้สะดวกในการติดต่อสื่อสารได้มากขึ้นอีกด้วย

Share this Article: