Uber มอบความเท่าเทียมให้ผู้หญิง ให้ร่วมขับรถกับ Uber 1 ล้านตำแหน่งทั่วโลก

UBER บริษัทผลิตแอพเรียกรถแท็กซี่ มอบความเท่าเทียมให้ผู้หญิงในโครงการ UN WOMEN + UBER = วิสัยทัศน์เพื่อความเท่าเทียม

UN WOMEN + UBER = วิสัยทัศน์เพื่อความเท่าเทียม ตอนนี้ผู้หญิง เท่าเทียมผู้ชาย เราเห็นผู้หญิงขับรถมากมาย ถ้าเป็นสมัยก่อน บางคนอาจมองว่าผู้หญิง ตัดสินใจช้า ในการขับรถ แต่ตอนนี้ ผู้หญิงเก่งๆมากมาย

โดยเมื่อปี พ.ศ. 2538 ผู้นำจากทั่วโลกตอบรับคำเชิญจากสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิงในสังคม และได้กำหนดวาระเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงทั่วโลก

http://youtu.be/y7Evn5X89MY

 

Uber เองมีความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) นำเสนอโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจให้ผู้หญิง และภายใต้โครงการนี้ Uber ให้คำมั่นว่าจะสร้างงานสำหรับผู้หญิงในฐานะผู้ร่วมขับรถในระบบ อูเบอร์ จำนวน 1 ล้าน ตำแหน่งทั่วโลก ภายในปี พ.ศ.  2563

วันนี้ UN Women และ อูเบอร์ ร่วมมือกันนำเสนอโครงการสำคัญ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงทั่วโลก

ภายใต้โครงการนี้ อูเบอร์ จะร่วมลงทุนและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในทุกเมืองเราให้บริการ โดยให้คำมั่นว่าจะสร้างงานสำหรับผู้หญิงในฐานะผู้ร่วมขับรถในระบบ อูเบอร์ จำนวน 1 ล้าน ตำแหน่งทั่วโลก ภายในปี พ.ศ.  2563

ภารกิจสำคัญนี้จะเสร็จสิ้นได้ ต่อเมื่อผู้หญิงทุกคนมีโอกาสเข้าถึงงานที่ปลอดภัย พร้อมกับค่าแรงที่เท่าเทียมและเป็นธรรม เราจึงพร้อมร่วมงานกับ UN Women เพื่อสร้างโอกาสดังกล่าวในอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Share this Article: