TrueBusiness Forum 2018 : The Digital Future to Sustainability โลกดิจิทัลแห่งอนาคตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

กลุ่มทรู โดย ทรูบิสิเนส จัดงานสัมมนาใหญ่แห่งปีเพื่อธุรกิจไทย “TrueBusiness Forum 2018” ภายใต้แนวคิด The Digital Future to Sustainability โลกดิจิทัลแห่งอนาคตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

กลุ่มทรู โดย TrueBusiness จัดงานสัมมนาใหญ่แห่งปีเพื่อธุรกิจไทย “TrueBusiness Forum 2018” ภายใต้แนวคิด The Digital Future to Sustainability โลกดิจิทัลแห่งอนาคตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ทรูบิสิเนส ฟอรั่ม 2018 โลกดิจิทัลแห่งอนาคตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (TrueBusiness Forum 2018 : The Digital Future to Sustainability) พร้อมด้วย วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัททรู (ร่วม) ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มธุรกิจไอโอที และ พิชิต ธันโยดม (ขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร ให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานจัดบูธแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำและโซลูชั่นต่างๆ จำลองบรรยากาศเสมือนจริงให้ลูกค้าได้ทดลองและสัมผัสประสบการณ์ใช้งาน อาทิ Smart Retail, Smart Restaurant, Smart Hospitality, Smart Office และ Smart Logistic ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร ทุกขนาด ทุกประเภทธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างครบวงจร โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,800 คน ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษและเวทีเสวนาโดยเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ การสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจด้วยบิ๊กดาต้า (Big Data)และปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากข้อมูลมหาศาลสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการ และเปิดมุมมองสังคมทางการเงินดิจิทัลในประเทศไทย ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินการธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่าย และสามารถแข่งขันได้ทัดเทียมในระดับสากล พร้อมกันนี้ ยังจัดบูธแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำและโซลูชั่นต่างๆ โดยจำลองบรรยากาศเสมือนจริงให้ลูกค้า ได้ทดลองและสัมผัสประสบการณ์ใช้งาน อาทิ Smart Retail, Smart Restaurant, Smart Hospitality, Smart Office และ Smart Logistic ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร ทุกขนาด ทุกประเภทธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างครบวงจร

ทั้งนี้ งาน TrueBusiness Forum จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อให้ความรู้และข้อมูลวิเคราะห์เจาะลึกเทรนด์เทคโนโลยี รวมทั้งแนะโอกาสทางธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการนำเทคโนโลยีและโซลูชั่นล้ำสมัย มาต่อยอดธุรกิจ สร้างความแตกต่าง และเสริมความแข็งแกร่งแก่ภาคธุรกิจไทย ซึ่งงาน TrueBusiness Forum ได้รับเกียรติจากเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ โดยมีลูกค้าองค์กรของกลุ่มทรู และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี

Share this Article: