True Digital Park กับ 5 เหตุผลเด่น ดันไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางด้านดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มทรู ริเริ่มโครงการ “True Digital Park” ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศไทยเหมาะสมที่สุด มาดู 5 เหตุผลเด่น ดันไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางด้านดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูที่จะพัฒนาโครงการ True Digital Park ให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของไทย เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและนักลงทุนเข้ามาในประเทศ โดยให้มุมมองที่น่าสนใจถึง เหตุผล 5 ข้อสำคัญที่ทำให้มั่นใจว่าประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางที่ใช่สำหรับเหล่าสตาร์ทอัพทั่วโลก ได้แก่

1.  ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในภูมิภาคนี้ประกอบด้วย 11 ประเทศ โดยประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบ ตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาครายล้อมด้วยประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ที่ยังมีศักยภาพในการพัฒนา และยังมีประเทศที่เป็นตลาดสำคัญของเอเชีย อาทิ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ ประเทศไทยจึงเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจประเภทต่างๆ ในกลุ่มภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะความพร้อมของเทคโนโลยีและธุรกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมาแรงสำหรับสตาร์ทอัพ

2. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ผลักดันสู่ยุคดิจิทัล “Thailand 4.0” ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่ยุคการเกษตร อุตสาหกรรมเบา และอุตสาหกรรมหนักมาจนถึงยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ที่จะพัฒนาประเทศจากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมนวัตกรรมและเดินหน้าเศรษฐกิจดิจิทัล ให้มีความแข็งแกร่ง ทรู ดิจิทัล พาร์ค จึงมุ่งสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบและครบวงจรที่สุด ภายใต้แนวคิด “Open Innovation” สนับสนุนการผสานองค์ความรู้ต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. ภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยมีมาตรการจูงใจทางภาษีที่สำคัญ เพื่อกระตุ้นและเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพ อาทิ โครงการสมาร์ทวีซ่า การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี สำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ, การยกเว้นภาษี 8 ปี สำหรับธุรกิจ Co-working space, การจูงใจให้เกิดการร่วมลงทุน (VC) ขึ้นในประเทศไทยโดยยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกิจการร่วมลงทุน เป็นระยะเวลา 10 ปี นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้เกิด “ย่านนวัตกรรม” หรือ Innovation District ขึ้น 15 ย่าน เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างนวัตกรรมและบ่มเพาะสตาร์ทอัพ อาทิ ย่านนวัตกรรมปทุมวัน ย่านนวัตกรรมลาดกระบัง ย่านนวัตกรรมคลองสาน และย่านนวัตกรรมปุณณวิถี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ “True Digital Park

4. การต้อนรับที่อบอุ่นและการเปิดรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย สไตล์ “สยามเมืองยิ้ม” ประเทศไทย ได้ชื่อว่าเป็น “Land of Smiles” หรือสยามเมืองยิ้ม เพราะความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่มาพร้อมกับรอยยิ้มอันเป็นมิตร แสดงออกถึงวัฒนธรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์สร้างความประทับใจแก่ชนทุกชาติ ด้วยพื้นฐานสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เปิดรับและพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมอันหลากหลาย เปิดกว้างสำหรับคนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และภาษาที่แตกต่าง ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้ไทยสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมต้อนรับสตาร์ทอัพจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างมืออาชีพและน่าภาคภูมิใจ

5. มาตรฐานการครองชีพสูงและมีอาหารอร่อยในราคาที่จับต้องได้ ในภูมิภาคนี้ต้องยอมรับว่าคนไทยมีมาตรฐานในการดำรงชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรคมนาคม ระบบขนส่ง รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมทั่วประเทศอยู่ในอันดับต้นๆ ของภูมิภาค อีกทั้งอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ หลากหลาย และได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถส่งออกไปทั่วโลก จนได้ชื่อว่าเป็นครัวกลางของโลก มีเอกลักษณ์และรสชาติเฉพาะตัวในแบบฉบับความเป็นไทย ที่สำคัญราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับค่าครองชีพของคนทั่วโลก ถือเป็นสิ่งดึงดูดใจของเหล่าสตาร์ทอัพและนักลงทุนทั่วโลกให้มาลงทุนและก่อตั้งธุรกิจในไทย

เหตุผลข้างต้นเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มั่นใจได้ว่า True Digital Park จะเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล ที่เดียวที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว ครบครันด้วยปัจจัยที่เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้เหล่าสตาร์ทอัพ และพร้อมดึงดูด talent หรือผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ค้นคว้า วิจัย และช่วยเพิ่มขีดความสามารถของสตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศ ต่อยอดองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและภูมิภาค ทรู ดิจิทัล พาร์ค มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ธุรกิจและเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาศักยภาพให้เหล่าสตาร์ทอัพไทยและทั่วโลกให้แข็งแกร่งพร้อมเติบโตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลต่อไป

Share this Article: