True เปิดใจ เหตุผลประมูลคลื่น 900MHz พร้อมตอกย้ำอันดับ 1 ผู้ให้บริการ 2G 3G 4G ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย

ทรู จัดงานแถลงข่าว ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ในการประมูลคลื่น 900MHz พร้อมให้ความมั่นใจ เครือข่ายที่ 1 ที่ให้บริการ 4G และยังให้บริการได้ทั้ง 4G 3G 2G ที่ครอบคลุมมากที่สุด พร้อมให้บริการ 4G Advanced ตัวจริง

ทรู มั่นใจ ให้บริการ 2G 3G 4G มีคลื่นในมือมากที่สุด 850MHz 2100MHz 1800MHz และ 900MHz ทำให้มีแบนด์วิธเยอะที่สุด 55MHz รองรับการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพดีที่สุดกลุ่มทรู สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ พร้อมประกาศความมุ่งมั่นในการใช้คลื่นที่ได้มา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ 4G มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก

www.youtube.com/watch?v=iE4lvEOw3L4

 

เหตุผลที่ทรู ตั้งใจประมูลคลื่น 900MHz

1. ในการประมูลครั้งนี้ ทรูไม่ได้คำนึงเฉพาะเรื่องการได้มาซึ่งคลื่น แต่คิดว่าคลื่นมีศักยภาพสูง สามารถให้บริการได้กว้างไกล คำนวณแล้ว สามารถประหยัดการลงทุนโครงข่าย 4G ให้บริการครอบคลุม 97% ของประชากร ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าได้ถึง 45,000 ล้านบาท คำนวณมาแล้วละเอียดถี่ถ้วน ประหยัดได้

2. ข้อดีของคลื่น 900MHz ทะลุทะลวง มูลค่า 45,000 ล้านบาท ที่ประหยัดนี้ ยังไม่รวมคุณภาพแฝงในการให้บริการทะลุทะลวงภายในอาคาร ตั้งแต่ตึกสูง ยังบ้านเรือนทั่วไป เป็นคุณภาพแฝงที่มูลค่าสูงมาก คลื่น 900MHz ได้ถูกใช้เป็น 2G มานาน

3. ทรูคำนึงถึงมูลค่าตลาดผู้ใช้เครื่อง 900MHz และตลาดผู้ใช้เครื่อง 2G คนที่ใช้คลื่น 900MHz ในระบบ 2G ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านหมายเลข ถ้ามองเทียบกับต่างประเทศ อาจมองว่าราคาประมูลสูง แต่นั่นเป็นการประมูลคลื่นเปล่า อาจมองว่าราคาแพง แต่ถ้ามองเป็นคลื่นที่มีผู้ใช้อยู่แล้ว ถือว่าเป็นคลื่นที่มูลค่าและศักยภาพสูงมาก

www.youtube.com/watch?v=tE-gFnv8BwU

คลื่น 900MHz หากนำมาผนวกกับคลื่นที่มีอยู่ 850MHz ของการสื่อสาร 2100MHz ประมูลปลายปี 2012 และ 1800MHz ได้มาปลายเดือนที่แล้ว ทำให้ทรูให้บริการ 2G 3G 4G ได้มากถึง 55MHz ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นสามารถให้บริการ คู่แข่งมีคลื่นปริมาณถัดลงมา คือ 30MHz 15MHz 10MHz

ที่ผ่านมา ทรูมูฟ เอช มีข้อจำกัดเรื่อง 2G มีคลื่น 1800MHz ต่อจากนี้ไป ทรูเน้นหนักที่ 4G เป็นหลัก แต่คลื่น 900MHz สามารถให้บริการ 2G ได้ด้วย เป็นต้นทุนที่ต่ำ ทรูมูฟ เอช มีส่วนแบ่งตลาด ตลาดเติมเงิน และตลาด 2G ค่อนข้างน้อย แต่เป็นตลาดที่ใหญ่มาก ถ้ามีคลื่น 900MHz ทั้งร่วมมือกับองค์การโทรศัพท์ หรือการมี 2G 900MHz ด้วยตนเอง ทำให้มีศักยภาพครบสมบูรณ์ และหากมองที่ AIS ปริมาณความจุและการให้บริการ มีเพียง 30MHz ต่อจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมด

สำหรับ เรื่อง ความเป็นเบอร์ 1 หรือเบอร์ 2 True มองว่าจะเป็นเบอร์ 1 หรือ 2 ไม่สำคัญ เอาคุณภาพ การบริการ รายได้ต่อเนื่อง มองประโยชน์ผู้บริโภค ไม่กังวล JAS แต่กังวลคู่แข่งอันดับที่ 1-2 มากกว่า

นอกจากนี้ ทรูตั้งเป้าไว้ว่า ภายใน 5 ปี หวัง Market Share ในตลาด 34% มูลค่าตลาดรวมปัจจุบัน 2 แสน 4 หมื่นล้านบาท และคุณศุภชัยยังพูดถึง M2M Machine2Machine โตก้าวกระโดดอีกด้วย

www.youtube.com/watch?v=kNTcLL2x-_w

ตอกย้ำความมั่นใจว่า ทรูมีศักยภาพพร้อมที่สุด ปริมาณความจุเทียบกับคู่แข่ง มีลูกค้ามากกว่าทรู 2 เท่ากว่า เมื่อเทียบ 30MHz กับ 55MHz ห่างกัน 3.5 เท่า

ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นนำเสนอบริการ ทั้งมีสายและไร้สายให้กับประเทศไทย กับโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่แข็งแกร่งของประเทศไทย

สำหรับเรื่องเงินทุน ทรูมีทางเลือกมากมายในการเข้าถึงแหล่งทุน cash flow เป็นส่วนสำคัญ ก่อนประมูล ได้รับ commitment กับผู้ขายอุปกรณ์ในงบที่ลงทุนได้ ยืนยันว่าทรูมีศักยภาพพร้อมในการให้บริการ 4G ที่ดีที่สุด และมองการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศที่แข็งแกร่ง สร้างมูลค่า ไม่ใช่แค่บริษัท แต่เป็นประเทศชาติ

Share this Article: