เทรนด์ไมโคร คาดการณ์การข่มขู่และการแฮ็กระบบจะเพิ่มขึ้นในปี 2559

บริษัท เทรนด์ไมโคร  ผู้นำด้านซอฟต์แวร์และโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยระดับโลก เผยรายงานคาดการณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยรายปี “The Fine Line: 2016 Security Predictions” ซึ่งคาดการณ์ว่าในปีหน้า การขู่กรรโชกทางออนไลน์ การแฮ็กระบบ และมัลแวร์บนโทรศัพท์มือถือ จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงสถานะไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เปลี่ยนไปสำหรับหน่วยงานราชการและองค์กรธุรกิจ

 

 

สถานการณ์ภัยคุกคามที่ซับซ้อนทำให้จำเป็นต้องออกกฎระเบียบและเพิ่มบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้

 

“เราคาดการณ์ว่าปี 2559 จะเป็นปีที่สำคัญอย่างมากสำหรับทั้งฝ่ายอาชญากรไซเบอร์และฝ่ายที่ตกเป็นเหยื่อ” ไรมันด์ จีนส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของเทรนด์ไมโคร กล่าว “หน่วยงานราชการและองค์กรธุรกิจจะเริ่มมองเห็นประโยชน์ของการพัฒนาไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนกฎหมาย และการเพิ่มเติมบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ภายในองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ ขณะที่ผู้ใช้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ผู้โจมตีจะตอบสนองด้วยการพัฒนาแผนการที่ซับซ้อนเพื่อโจมตีบุคคลและองค์กรต่างๆ”

 

รายงานระบุว่า ปี 2559 จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับมัลแวร์ที่แฝงอยู่ในโฆษณา (Malvertising) โดยพบว่าผู้ใช้งานในสหรัฐ 48% มีการใช้ซอฟต์แวร์ปิดกั้นโฆษณาออนไลน์ ในขณะที่ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 41% ด้วยเหตุนี้ บริษัทที่ลงโฆษณาจะมองหาหนทางในการปรับเปลี่ยนแนวทางการแสดงโฆษณาออนไลน์ และอาชญากรไซเบอร์จะพยายามค้นหาวิธีการอื่นๆ เพื่อโจรกรรมข้อมูลผู้ใช้

 

การขู่กรรโชกทางออนไลน์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางจิตวิทยาและวิศวกรรมสังคม (Social Engineering) กับเหยื่อ นอกจากนี้ แฮ็กเกอร์ที่มีจุดประสงค์ทางการเมือง (Hacktivist) จะใช้วิธีการที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลลับที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและรองรับภัยคุกคาม

 

“แฮ็กเกอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เช่นขณะที่โฆษณาออนไลน์มีแนวโน้มลดลง เราพบว่ามัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) เพิ่มขึ้นอย่างมาก” ทอม เคลเลอร์มานน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของเทรนด์ไมโคร กล่าว “แม้ว่าการลงทุนและกฎหมายในด้านซีเคียวริตี้จะเพิ่มมากขึ้น แต่ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนำไปสู่การโจมตีแบบใหม่ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นในท้ายที่สุด”

 ประเด็นสำคัญจากรายงานคาดการณ์ประจำปี 2559 มีดังนี้:

-  อาชญากรไซเบอร์จะคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการปรับแต่งการโจมตีให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และทำให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการขู่กรรโชกทางออนไลน์

-  มัลแวร์แบบโมบายล์จะเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้าน โดยส่งผลกระทบต่อประเทศจีนเป็นหลัก ขณะที่เป้าหมายคือการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ๆทั่วโลก

-  ขณะที่สมาร์ทโฟนสำหรับผู้บริโภคถูกใช้งานในกิจกรรมประจำวันเพิ่มมากขึ้น ความล้มเหลวของอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในช่วงปี 2559

-  แฮ็กเกอร์ที่มีจุดประสงค์ทางการเมืองจะยกระดับวิธีการโจมตี เพื่อทำลายเป้าหมายอย่างเป็นระบบ และโจรกรรมข้อมูลระดับสูง

-  คาดว่าจะมีองค์กรไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ภายในสิ้นปี 2559

-  ผลิตภัณฑ์และบริการปิดกั้นโฆษณาที่เพิ่มขึ้นจะบังคับให้อาชญากรไซเบอร์ต้องค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการโจมตีเหยื่อ ส่งผลให้มัลแวร์ที่แฝงอยู่ในโฆษณามีจำนวนลดลง

-  การออกกฎหมายจะครอบคลุมถึงรูปแบบการป้องปรามไซเบอร์ซีเคียวริตี้ทั่วโลก ช่วยให้มีการจับกุม ดำเนินคดี และพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดได้มากขึ้น

 

 

Share this Article: