Telenor Sweden , Ucopia ขยายบริการ Free WiFi บนกฏ GDPR ไม่กังวลทำข้อมูลผู้ใช้รั่ว

ความเป็นมาที่ต่างชาติอาจจะคุ้นเคย แต่คนไทยหลายคนพึ่งได้ยิน แต่ต่อไปอาจได้ยินและได้ใช้ในบ้านเราคล้ายกัน คือ “กฏ EU General Protection ข้อมูล (GDPR)”เป็นกฏระเบียบเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมประชากรและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณที่ 32 รัฐในยุโรป (28 รัฐของสหภาพยุโรป + อีก 4 รัฐในยุโรป) 

 

โดยอนาคตกับการให้บริการ WiFi Free ในกลุ่มประเทศยุโรป หลังออกกฏ GDPR ซึ่ง Paul Webster ระบุ ช่วงก่อน 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา การให้บริการ Free WiFi เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วทั้ง EU ต้องลงทะเบียนโดยให้ E-Mail แก่ผู้ประกอบการนักการตลาดเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปให้บริการ Ad ผ่าน E-Mail หรือเป็นฐานข้อมูลในการปล่อยโฆษณา Ad ในขณะที่ใช้บริการ Free WiFi แบบปกตินั้นหน้าจอลงทะเบียนจะมีช่องข้อความให้เราได้ใส่เช่น ชื่อ, E-Mail, วันเกิด, ขนาดรองเท้า, ขนาดเสื้อ หรือคำถามแปลกๆหลายร้อยคำถาม


หลังจากนั้นผู้ใช้บริการก็จะเข้าไปใช้บริการโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook , Twitter ซึ่งการเข้าสู้บริการเหล่านี้เป็นเรื่องยากมากที่จะแต่ข้อมูลปลอมขึ้นมา ทั้งที่ตนเองต้องใช้บริการระหว่าง Wi-Fi , 4G / LTE 

ซึ่งต่อไป การให้บริการ Free Wi-Fi ในอนาคตจะเป็นการเลือกบริษัททางการตลาดบางรายเท่านั้นเป็นใช้โครงข่าย WiFi เฉพาะโครงข่ายนั้น ซึ่งบริษัททางการตลาดจะเป็นผู้ออกรับประกันว่าข้อมูลต้องไม่รั่ว

และบริการทางการตลาดที่ทำให้ผู้บริโภคใช้บริการ WiFi Free ต้องแสดงเจตนาว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อโฆษณาหรือทำธุรกรรมอะไร เพื่อนำไปสู่การยกระดับของการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งถ้าบริษัททางการตลาดข้อมูลไม่รั่ว ก็จะเกิดความความเชื่อมั่นในการใช้บริการ WiFi Free โดยที่ตัวบริษัทจะมีลูกค้าที่จงรักภักดีในการให้บริการ ซึ่งต่อไปชุดคำถามของบริษัททางการตลาดจะมีจำนวนชุดคำถามที่มีปริมาณที่เล็กลง

 

Johan Terve จาก Aptilo ระบุถึงผลกระทบของ GDPR ในบริการให้บริการ Free WiFi ซึ่งในอดีตข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะนำไปสู่การใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด ซึ่งต่อไปการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อการตลาดต้องมีความโปร่งใส่เพิ่มมากขึ้นและระบุชัดว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อประโยชน์อะไร  ซึ่งผู้ใช้บริการต้องอ่านข้อมูลให้ดีก่อน Click ยอมรับการใช้บริการ ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาการให้บริการ Free WiFi อาจเป็นช่องโหว่ในการสะสมข้อมูลประชากรเพื่อนำไปสู่การก่อการร้าย


ซึ่งต่อไปผู้ใช้บริการ WiFi จะต้องให้มีระบบความยินยอมในการให้บริการจากข้อมูลส่วนกลางและระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ควบคู่กัน

 

ผู้ให้บริการ Ucopia ไม่หวั่น กฏ GDPR ยังคงสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง


Ucopia  เชื่อระบบอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi ยังคงเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใน EU ซึ่งเป็นเพียงการให้บริการที่ต้องเน้นระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน  ซึ่งเขากลับมองในแง่ดีที่จะทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามากกว่าเดิม ซึ่งทางบริษัท Update บริการให้เป็นสื่อ (บริการโฆษณาทาง WiFi) ให้มีความฉลาดเพิ่มมากขึ้น รวมบริกาาร Hotspots มากกว่า 180,000 จุด  

บริการ WiFi ยังคงมีความสำคัญ เนื่องจากบริการ WiFi เป็นระบบที่สามารถพัฒนาคู่ขนาดกับหลายระบบทั้งบริการ 4G , 5G

ผู้ให้บริการ Telenor Sweden ( ผู้ถือหุ้นใหญ่ dtac ) ประกาศตัวไม่มีใครรู้ข้อมูลส่วนตัว

Telenor ยังคงรักษามาตราฐานการให้บริการกับประชาชนชาวยุโรป ซึ่งการที่ Telenor จะเข้าไปสู่ข้อมูลส่วนต่างได้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลคนนั้นก่อน ซึ่งกฏ GDPR ได้ควบคุมถึงการบันทึกของมูลของพนักงาน Telenor เช่นเดียวกัน ซึ่งรับประกันได้ว่าจะไม่มีใครเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างแน่นอน และจะไม่มีการขายข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม เนื่องจากผลกระทบค่าปรับมีมูลค่าสูงร้ายแรงอย่างยิ่ง คือ ราว 20 ล้านยูโร

ซึ่งTelenor Sweden ได้ร่วมกับ Wiraya ดำเนินแคมเปญผู้ผู้ใช้บริการ 3G 4G Wifi ยินยอมตามกฏ GDPR โดยใช้วิธีการสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟน กับลูกค้าที่เคยใช้บริการ WiFi ก่อนหน้านี้จำนวน 2.67 ล้านราย ล่าสุดลูกค้ามีออกมายินยอมกฏ GDPR สูงถึง 39.95%

ซึ่งความคืบหน้าในการปรับตัวของผู้ให้บริการ Wifi หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมของรัฐบาลไทยเพื่อปกป้องสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลลักษณะเดียวกับกฎ GDPR จะได้นำเสนอในครั้งต่อไป แต่บอกให้ผู้อ่านลองคิดเล่นๆ ดูสมมุติว่า คนต่างชาติในกลุ่มยุโรปมาเที่ยวในไทยและใช้บริการต่างๆ ในประเทศของเรา ทั้งในเชิงธุรกิจและบริการ แม้แต่ Public Wifi Free หรือ Wifi แบบใช้ร่วมกับซิมมือถือ ได้มีการทำข้อมูลหลุดรั่วออกไป ค่าปรับสูงถึง 20ล้านยูโรจึงไม่ใช่จำนวนน้อยเมื่อเทียบเป็นค่าเงินบาทที่ผู้ให้บริการไทยจะต้องรับผิดชอบ

 

ข้อมูล  latribune computerweekly pbs.twimg telenor pbs.twimg blog.socialwifi maravedis-bwa eugdpr.org

Share this Article:

ADVERTISMENT