ระบบปฎิบัติการ OS10 ของเดลล์ สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับระบบเปิด !

เดลล์ ขยายศักยภาพระบบเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเปิด ด้วยการประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการ OS10 หรือ Operating System 10 จาก เดลล์ เน็ตเวิร์กกิ้ง  ซอฟต์แวร์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบเน็กซ์เจนฯ นี้ ออกแบบมาเพื่อยกระดับใหม่เรื่องความยืดหยุ่นในการใช้งานซอฟต์แวร์ 

 

พร้อมให้ความสามารถในการโปรแกรมการทำงานบนสภาพแวดล้อมดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่  สภาพแวดล้อมของการใช้ซอฟต์แวร์ OS10 นี้ช่วยเรื่องฟังก์ชั่นการทำงานที่ล้ำหน้าสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์สมัยใหม่ ด้วยการแยกการทำงานซอฟต์แวร์เครือข่ายออกจากระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้มีทางเลือกมากขึ้นในการใช้ซอฟต์แวร์จัดการระบบปฏิบัติการไอทีได้ทั่วถึง

 “ดาต้าเซ็นเตอร์สมัยใหม่ที่กำหนดการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ ต้องอาศัยวิธีการทำงานแบบใหม่ในงานส่วนปฏิบัติการ ไม่ใช่แค่ระบบเครือข่าย แต่เป็นการทำงานข้ามไปถึงระบบประมวลผล (compute) และการจัดเก็บข้อมูล (storage) ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย” นายอภิชาติ อัศวาดิศยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร เดลล์ อินโดจีน กล่าว “OS10 ช่วยให้ลูกค้าเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับอนาคต โดยเพิ่มนวัตกรรมหรือความสามารถของเครือข่ายเหล่านั้น รวมทั้งเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานในดาต้าเซ็นเตอร์ไห้รวดเร็วขึ้น  ตามเจตนารมณ์ของลูกค้าที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถได้ในทุกๆ ระบบ”

 


“OS10 แสดงให้เห็นถึงทิศทางใหม่ที่น่าสนใจสำหรับเดลล์ เนื่องจากเป็นการขยายขอบเขต และยกระดับสายผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อเครือข่ายอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์” แบรด เคสมอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ส่วนงานระบบเครือข่ายสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ ไอดีซี กล่าว “เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นเดลล์มองระบบเชื่อมต่อเครือข่ายว่าเป็นไซโลส่วนงานปฏิบัติการ หรือเป็นส่วนที่แยกออกมา และเตรียมการไว้ตอบโจทย์ความต้องการที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว สำหรับโมเดลในการทำงาน ทั้งเรื่องการดำเนินงานด้านไอที และการปลดแอกไซโลไอทีแบบเดิมๆ”

 แพลตฟอร์ม OS10 ออกแบบโดยอิงมาตรฐานใหม่ที่เป็นโมดูลาร์ซอฟต์แวร์ระบบเปิด (open software modularity) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างแนวทางการทำงานข้ามระบบเครือข่ายได้อย่างยืดหยุ่น และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  OS10 ประกอบด้วยโมดูลพื้นฐาน (base module) และโมดูลที่เป็นแอพพลิเคชันทางเลือกอีกหลากหลายโมดูล  ปัจจุบัน สิ่งที่เคยถูกผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นอยู่ในระบบงานเฉพาะส่วนของผู้ค้าได้ถูกแยกออกเพื่อเพิ่มทางเลือกของลูกค้าในการการควบคุม และการเขียนโปรแกรมตามความต้องการ

Share this Article: