Oralce ยังไม่ตาย ! ผุดโพรดักส์อีกเพียบ !!

ออราเคิลขยายผลิตภัณฑ์สำหรับการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) ให้ครอบคลุมครบวงจรยิ่งขึ้น โดยเพิ่มฟังก์ชั่นปรับการทำงานให้สอดรับกับองค์กรมากยิ่งขึ้นรวมถึงรองรับการทำงานในแต่ละประเทศ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Oracle ERP Cloud ที่มาพร้อมกับโมดูลที่น่าสนใจอีกเยอะแยะ 

 

 

 

 

Oracle ERP Cloud ถือเป็นผู้นำด้านคลาวด์โซลูขั่นที่เหมาะสำหรับทั้งเจ้าหน้าที่การเงิน, เจ้าหน้าที่ฝ่าย HR และ ผู้จัดการโครงการที่มีลูกค้ามากกว่า 1,300 ราย ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ครอบคลุมกว่า 190 ฟีเจอร์ สามารถตอบโจยท์การทำงานเฉพาะด้านและรองรับการทำงานระดับสากลได้ กว่า 60 ประเทศ โดยมีภาษาให้เลือกใช้ถึง 24 ภาษา   ซึ่ง Oracle ERP Cloud เป็นโซลูชั่นคลาวด์ที่ครบวงจรสำหรับองค์กรธุรกิจทั่วโลก โดยสามารถวางแผนทรัพยากรธุรกิจ จัดการความเสี่ยง และจัดการระบบทำงานห่วงโซ่อุปทาน ร่วมถึงสามารถบูรณาเข้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Oracle SaaS เพื่อบริหารจัดการทุนมนุษย์และประสบการ์ณของลูกค้า โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้า

 

นอกจากนี้ Oracle ERP Cloud ยังมาพร้อมกับการใช้งานที่ง่ายและสะดวก โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายการที่สำคัญและสามารถตรวจสอบข้อมูลของรายละเอียดกระบวนการทางธุรกิจ อีกทั้งยังผู้ใช้งานยังสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ดีไวซ์เพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้น

 

Oracle Financials Cloud ออกแบบมาสำหรับการควบคุมการดำเนินงานและการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำ, วางแผนกำหนดอันตรารายรับรายจ่ายระยะสั้นกับรายจ่ายอื่นๆได้อย่างสมดุล และเพิ่มศักยภาพการทำงานของ Financial Reporting Center ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น, เพิ่มช่องทางการรายงานงบประมาณเพื่อง่ายต่อการเรียกดูข้อมูลทั้งสำหรับฝ่ายการเงินและฝ่ายอื่นๆ และเพิ่มการทำงานให้ครอบคลุมมาตรฐานและปรับปรุงการจัดเรียงเอกสาร

 

Oracle Procurement Cloud  มาพร้อมกับอุปกรณ์การทำงานที่รองรับสำหรับอุตสาหกรรมการผู้ผลิตและกระบวนการทำงานของห่วงโซ่อุปทานและยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากคลาวด์ได้อีกด้วย นำเสนออุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอุตสาหกรรมการผู้ผลิต อาทิเช่น การสร้างโครงแบบผลิตภัณฑ์,  บริการส่งสินค้าตรงไปยังลูกค้า และการบริหารสินค้าจากรายการสั่งซื้อขณะที่ไม่มีสินค้าคงคลัง (back-to-back orders)  ยังมาพร้อมความสามารถในการทำงานร่วมกับ Oracle PPM Cloud เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการและการติดตามของการสื่อสารการทำงานที่ซับซ้อนOracle Project Portfolio Management (PPM) Cloud ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ปฏิบัติงานโครงการที่ทันสมัย​ด้วยการวิเคราะห์แบบ Interactive reporting และ Dashboards รวมทั้งเพิ่มความสามารถของเครื่องมือช่วยจัดการให้สามารถทำงานผ่านระบบคลาวด์ และ on premise ได้ สามารถรวบรวมข้อมูลการจัดการทางการเงินในหน้าแดชบอร์ดได้อย่างเรียลไทม์และเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ่น  Oracle PPM Cloud ยังสามารถทำงานร่วมกับ Oracle Sourcing Cloud for เพื่อจัดการและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมการจัดการผ่านระบบคลาวด์ (Innovation Management Cloud)

 

Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud ช่วยส่งเสริมให้องค์สามารถจัดการ ดำเนินการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังสะดวกรวดเร็วต่อการบูรณาการเข้ากับระบบการทำงาน,ประหยัดงบประมาณ และมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูงอีกด้วย อีกทั้งยังรองรับการทำงานของ Cloud for Inventory, Costing, Product Master Data Management, Product Lifecycle Management, Transportation and Global Trade Management, Oracle Supply Chain Management Cloud 

Share this Article: