nPerf เผยผลสำรวจการทดสอบคุณภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Fixed Internet ของประเทศไทย ปี 2017

nPerf ให้บริการแอพพลิเคชั่นทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.nperf.com และแอพพลิเคชั่น nPerf เผยผลสำรวจ จากการทดสอบ 7,613,503 ครั้ง โดยนับจำนวนการทดสอบหลังจากที่ได้กรองผลการทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปแล้ว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2017 ถึง 31 ธันวาคม 2017

ต้นฉบับผลสำรวจ เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2018

หมายเหตุ : บทความนี้ เป็นผลสำรวจของ nPerf โดยทาง ADSLThailand ถือลิขสิทธิ์ Gold Partner ห้ามมิให้ ผู้ให้บริการหรือ ISP นำโลโก้ Award ไปใช้ หรือทำโฆษณาโดยเด็ดขาด หากต้องการนำไปใช้ สามารถติดต่อทีมงาน ADSLThailand

ส่วนสำนักข่าว หรือ Blogger สามารถนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ โดยอ้างอิง ADSLThailand

1 Methodology (วิธีการทดสอบ)

1.1 ภาพรวมของการทดสอบ

nPerf ให้บริการแอพพลิเคชั่นทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ www.nPerf.com โดยทุกคนสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ได้ฟรี เพื่อวัดความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยทุกการทดสอบจากผู้ใช้ จะถูกนำมาวิเคราะห์ผลการทดสอบในการสำรวจนี้

นอกจากนี้ ผลของการทดสอบ nPerf Speed Test ได้รวมเอาผลการทดสอบบนเว็บไซต์ ADSLThailand.com และเว็บไซต์พันธมิตรอื่นๆ ที่มีการทดสอบด้วย ดังนั้น ผลสำรวจของ nPerf มาจากผลการทดสอบนับล้านครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นผลสำรวจที่มีผลทดสอบที่มีปริมาณมากที่สุดในประเทศไทย

1.2 Speed and latency tests

1.2.1 วัตถุประสงค์และการทดสอบความเร็ว Speed และ Latency

วัตถุประสงค์ของการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตบน nPerf Speed Test วัดความสามารถสูงสุดที่เครือข่ายสามารถรองรับได้ในการเชื่อมต่อ ในแง่ของ Data Rates และ Latency
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทดสอบนี้ nPerf ได้กำหนดการเชื่อมต่อหลายๆ การเชื่อมต่อพร้อมกัน เพื่อจำลองสถานการณ์ของแบนด์วิธว่าเพียงพอในการรองรับการใช้งานที่หนาแน่นได้มากน้อยเพียงใด ความเร็ว ถูกนำไปเป็นตัววัดค่าเฉลี่ยความเร็วในการใช้งานบนแอพพลิเคชั่น

การวัดความเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถสูงสุดของเครือข่ายในการรองรับการเชื่อมต่อ ซึ่งผลการทดสอบนี้ อาจไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องการใช้งานจริง หรือ User Experience ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันจริงๆ ได้ เนื่องจากเป็นการวัดความเร็วเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์ของ nPerf

การวัด Bit Rate มีผลต่อคุณภาพของการใช้งานบนเครือข่ายของผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการใช้งานเน็ตที่เร็ว และมีการคาดหวังในการใช้งานบนความเร็วที่สูง ดังนั้นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบน Optical Fiber นั้น การเชื่อมต่อผ่าน WiFi หรือ Power-Line ล้วนแต่ลดทอนประสิทธิภาพการเชื่อมต่อลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดของผู้ประกอบการทุกรายในการให้บริการอินเทอร์เน็ต พวกเขาไม่สามารถ bias โดยมีอคติได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้พึงตระหนักในการทดสอบด้วยการเชื่อมต่อแบบสาย (เช่นสาย LAN) เพื่อการทดสอบที่ได้ความเร็วสูงที่สุด

ทีมงาน ADSLThailand อธิบายเพิ่มเติม : การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตนั้น มีเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ระยะห่างของอุปกรณ์ทดสอบกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์ที่รองรับ แต่ละเทคโนโลยี Wi-Fi การใช้สายแลน เราทราบกันดีว่า มีผลกระทบต่อความเร็วลดลงน้อยกว่า Wi-Fi ซึ่งถูกลดทอนโดยปัจจัยหลายๆ อย่าง

1.2.2 nPerf servers

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้งานแบนด์วิธ nPerf อ้างอิงจากเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการทดสอบนี้ ซึ่งได้มีการตั้งเซิร์ฟเวอร์โฮสในประเทศไทยและต่างประเทศ nPerf ติดตั้ง Dedicated Servers โดยอ้างอิงกับผู้ให้บริการโดยตรงทั้ง 3BB, AIS, TOT และ True Internet เพื่อการวัดผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

แบนด์วิธสูงสุดในประเทศไทยสูงกว่า 60 Gb / s

1.3 การกรองผลการทดสอบ (Filtering of test results)

ผลการทดสอบ มีการทดสอบแบบอัตโนมัติและแมนนวล มีการตรสจสอบเพื่อป้องกันการทดสอบซ้ำๆ และพฤติกรรมการทดสอบที่ไม่พึงประสงค์ (massive tests, robots ...) ซึ่งส่งผลต่อผลการทดสอบโดยรวม

1.3.1 กรองการใช้งานเชิงธุรกิจ

การทดสอบนี้ ใช้ผลสำรวจที่สะท้อนการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป (consumer) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างการทดสอบจากผู้ใช้ตามบ้านทั่วไป โดยแยกผลทดสอบจากผู้ใช้ธุรกิจ หรือบริษัท องค์กรออก รวมไปถึงกรองผลทดสอบบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเซลลูล่าร์ (2G, 3G, 4G) ออกจากการทดสอบนี้

2 การเก็บข้อมูลการทดสอบ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2017 ถึง 31 ธันวาคม 2017 จากผลทดสอบ 7,613,503 ครั้ง โดยนับจำนวนการทดสอบหลังจากที่ได้กรองผลการทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปแล้ว


ผลการทดสอบ แบ่งตามผู้ให้บริการ

3 Bitrates and latency

3.1 ผลการทดสอบแต่ละผู้ให้บริการ

3.1.1 Download speed

ในปี 2017 ค่าเฉลี่ยความเร็ว Download Speed ในประเทศไทย เท่ากับ 36.05 Mb / s


ค่าสูงสุด คือผู้ให้บริการที่ดีที่สุด

เมื่อทุกเทคโนโลยีรวมกัน 3BB ให้บริการบนความเร็วดาวน์โหลด Download Speed เฉลี่ยดีที่สุดในปี 2017

3BB มีความเร็วในการดาวน์โหลดสูงที่สุด ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่น ใกล้เคียงกันมาก


ค่าสูงสุด คือผู้ให้บริการที่ดีที่สุด

กราฟด้านบนแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้ให้บริการในการดาวน์โหลดตลอดทั้งปี อ้างอิงจากการใช้งานเครือข่าย Network Load (จากจำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)
ประสิทธิภาพของผู้ให้บริการทั้งหมดใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี


กราฟนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้ให้บริการในการคงความเสถียรของ Download Speed ในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน อ้างอิงจากการใช้งานเครือข่าย หรือ Network Load (โดยวัดจากจำนวนการเชื่อมต่อของอุปกรณ์) สังเกตได้ว่า ในทุกผู้ให้บริการ ค่า Download Speed ต่ำลงในช่วงดึกของวัน

3.1.2 Upload speed

ในปี 2017 ค่าความเร็วเฉลี่ย Upload Speed ในประเทศไทยมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 15.53 Mb / s


ค่าสูงสุด คือผู้ให้บริการที่ดีที่สุด

3BB เป็นผู้ให้บริการที่มีความเร็วเฉลี่ย Upload Speed ดีที่สุดในบรรดาผู้ให้บริการด้วยกันในปี 2017


กราฟนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้ให้บริการสำหรับ Upload Speed ตลอดทั้งปี โดยอ้างอิงจากการใช้งานเครือข่าย หรือ Network Load (โดยวัดจากจำนวนการเชื่อมต่อของอุปกรณ์) ซึ่งทุกผู้ให้บริการสามารถทำได้ดี ในขณะที่ 3BB ทำคะแนนได้ดีกว่าในครึ่งปีหลัง

3.1.3 Latency

ในปี 2017 ค่าเฉลี่ย latency ในประเทศไทยเท่ากับ 26.31 ms.


ค่าต่ำที่สุด คือผู้ให้บริการที่ดีที่สุด

ผู้ให้บริการ True Internet เป็นผู้ให้บริการที่มี Latency ดีที่สุดในปี 2017


กราฟนี้แสดงค่า Latency ของผู้ให้บริการตลอดทั้งปี อ้างอิงจากการใช้งานเครือข่าย หรือ Network Load (โดยวัดจากจำนวนการเชื่อมต่อของอุปกรณ์)

4 คุณเองก็มีส่วนร่วมในการทดสอบของ nPerf!

การเข้าร่วมการทดสอบ ทดสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.nperf.com หรือ http://speedtest.adslthailand.com/
ส่วนการใช้งานผ่านมือถือ สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น nPerf ฟรีบน Apple AppStore สำหรับ iPhone และ iPad และบน Google Play สำหรับ Android รวมทั้งบน Windows Store สำหรับ Windows Phone และ Windows Mobile

5 การทดสอบอย่างละเอียดและการติดต่อ

หากคุณต้องการทราบผลสำรวจอย่างละเอียดหรือต้องการ Raw Data ข้อมูลที่รวบรวม ตามระยะเวลา  หรืออัตโนมัติคุณสามารถติดต่อ nPerf ผ่าน www.nPerf.com ในเมนู "Contact Us" หรือเข้าผ่านแอพพลิเคชั่น

หมายเลขโทรศัพท์ +33 482 53 34 11

ที่อยู่: nPerf SAS, 87 rue de Sèze, 69006 LYON, France

* บทความนี้ เป็นผลสำรวจของ nPerf โดยทาง ADSLThailand ถือลิขสิทธิ์ Gold Partner ห้ามมิให้ ผู้ให้บริการหรือ ISP นำโลโก้ Award ไปใช้ หรือทำโฆษณาโดยเด็ดขาด หากต้องการนำไปใช้ สามารถติดต่อทีมงาน ADSLThailand

Share this Article: