nForce Secure เผยแผนธุรกิจปี 59 ซุ่มสร้าง Product ใหม่เจาะกลุ่ม SME

เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว เผยนโยบายการดำเนินธุรกิจปี 2559 เน้นความสำคัญพาร์ทเนอร์เต็มร้อย พร้อมเล็งหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาเสริมทัพ หวังขยายฐานกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี พร้อมตั้งเป้ารายได้โต 10-15%

 

 

 

 

นักรบ เนียมนามธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก มีอัตราเติบโต 20 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2557 ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยความสำเร็จเกิดจาก 2 ปัจจัยคือ 1. การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงในไตรมาส 3 และ 4  จึงส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และเกิดการลงทุนของภาคเอกชนตามมา เช่น โครงการดิจิทัล อีโคโนมี และ 2. การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ มีนโยบาย และกลยุทธ์การทำตลาดที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีศักยภาพในการทำตลาดเข้ามาเสริมและต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มลูกค้าธนาคาร กลุ่มลูกค้าเซอร์วิส โพรวายเดอร์ และกลุ่มลูกค้าเฮลท์แคร์ และปีนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมเข้ามาทำตลาดกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้นด้วย โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์

สำหรับแนวโน้มเทคโนโลยีไอที ซีเคียวริตี้ในปี 2559 บริษัทฯ มองว่าโซลูชั่นด้านความปลอดภัยบนคลาวด์ ในการใช้งานผ่านอุปกรณ์สมาร์ท แมชชีน (Smart Machine) และโมบาย ดีไวซ์ (Mobile Device) ตลอดจนการปัองกันข้อมูลสูญหาย จะมีความสำคัญมากขึ้น เพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกสืบค้นและใช้งานบนระบบคลาวด์  ขณะเดียวกันภัยคุกคามต่างๆ มุ่งสู่ระบบคลาวด์และสร้างเครือข่ายแฮกกิ้ง อินดัสตรี (Hacking Industry) จุดประสงค์เพื่อเป้าหมายระบบคลาวด์ทำให้เกิดปัญหาในทุกองค์กร  จึงทำให้เทคโนโลยีการป้องกันภัยคุกคามยังต้องพัฒนาต่อไป 

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ามาเสริมได้แก่

หัวเว่ย (Huawei)  

หัวเว่ย ไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้นำด้านทางเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเท่านั้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Enterprise Solution เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าองค์กร โดยมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย ได้แก่ Next Generation Firewall (NGFW), Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) และ Anti-Distributed Denial of Service ( Anti DDoS ) ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบและรับรองจากองค์กรชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Gartner ICSA Lab ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ในคุณภาพและประสิทธิภาพที่จะได้รับ

เอฟฟิเชียน ไอพี (Efficient IP)

เอฟฟิเชียน ไอพี เป็นผู้นำโซลูชั่นทางด้านบริหารจัดการ Network Service ที่มีเสถียรภาพสูงในการแสดงภาพแบบองค์รวม การควบคุมและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย และยังสามารถบริหารจัดการ Network service จากส่วนกลางที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือในการบริหารจัดการ DNS, DHCP, IP Address (IP Address Management: IPAM) และ Tools อื่นๆ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งยังเป็นโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกสำหรับ DNS (DNS Security) ที่จะช่วยป้องกันการโจมตีและปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของระบบ DNS โดยการตรวจสอบและการปิดกั้นกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการยุ่งเกี่ยวกับมัลแวร์ และระบุถึงอุปกรณ์ที่ติดมัลแวร์ก่อนจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับระบบ DNS ได้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบเครือข่าย และวิเคราะห์ปัญหาการให้บริการเครือข่ายได้แบบเชิงรุก มีระบบตรวจสอบ ทำรายงาน แจ้งเตือน และระบบติดตาม (Network Asset Tracking) เป็นผลิตภัณฑ์ที่รองรับการให้บริการในรูปแบบ IPv6 และการใช้งานร่วมกันระหว่างระบบ IPv4 และ IPv6 ได้

เอ็กซ์ตราฮอพ (ExtraHop)

เอ็กซ์ตราฮอพเป็นระบบที่ใช้ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทราฟฟิคที่วิ่งอยู่บนเครือข่ายแบบมีสาย (Wired data analytics) โดยสามารถมองเห็นทราฟฟิคได้แบบ Real-time ในลักษณะ end-to-end visibility ข้ามผ่าน Tiers ชั้นต่างๆในสภาวะแวดล้อมทางด้านไอที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นๆเพิ่ม หรือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน นอกจากนั้นยังช่วยให้ทีมไอทีวางแผนและแนวทางเชิงรุกที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาทางด้านแอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วขึ้น และมีระบบการค้นหาอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติและการจัดหมวดหมู่ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ แอพพลิเคชัน และส่วนประกอบต่างๆของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่บนระบบขององค์กร พร้อมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยชี้วัดการใช้งานแบบ Real-time เพื่อเป็นการวางแผนเตรียมกำลังการผลิตที่ดีขึ้นในอนาคต สำหรับระบบที่เริ่มเก่าล้าสมัยจำเป็นจะต้องเปลี่ยน

Share this Article: