MWC2018 : SK telecom พร้อมปล่อย 5G รายการ TV แบบ 360 องศา ผ่านบริการ BlockChain รายแรกของโลก

SK telecom ผู้ให้บริการโครงข่าย 5G ในอนาคต ( ซึ่งปัจจุบันกำลังทดสอบระบบจริงแล้วในประเทศเกาหลีใต้) เตรียมการพัฒนาเนื้อหารายการให้เข้ากับเทคโนโลยี 5G ให้กับลูกค้าในเครือข่าย 

โดยการให้บริการเทคโนโลยี 5G ในอีกไม่เกิน 2-3 ปี เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงกว่าเทคโนโลยี 4G ทำให้ผู้ให้บริการ SK telecom สามารถกระจายสัญญาณภาพและเสียงด้วยคุณภาพความละเอียดสูงอย่างสมบูรณ์แบบ สามารถใช้อุปกรณ์การรับชมแบบแว่น VR ที่สามารถรับชมรายการได้แบบ 360 องศา เชื่อได้อุปกรณ์แว่น VR จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  

ต่างกับในปัจจุบัน ไม่สามารถชมรายการโทรศัพท์คุณภาพความละเอียดสูงแบบ 360 องศาได้   สำหรับรายการที่ได้เตรียมการในอนาคตคือ รายการถ่ายทอดฟุตบอล และรายการละคร โดยสัญญาณภาพและเสียงด้วยคุณภาพความละเอียดสูงจะส่งผ่านทางระบบ 5G บนเทคโนโลยีที่มีการถอดรหัส BlockChain โดยจะแสดงผลในรูปแบบ GiGA 

เรียบเรียง MAGAWN19 ข้อมูล Theinvestor sktelecom

Share this Article: