พัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย  Lenovo Classroom Director

ต้องยอมรับว่าบ่อยครั้งที่ระบบการเรียนการสอนในรุ่นดั้งเดิมนั้น อาจจะให้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ โดยเฉพาะกับยุคปัจจุบันที่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานมากขึ้น อุปกรณ์ดีไวซ์ต่างๆ รวมถึงเครื่องมือบางชนิดทำให้ครูผู้สอนหลายคนประสบปัญหากับการใช้งาน และไม่สามารถดูแลนักเรียนนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากไม่สามารถควบคุมหรือคอนโทรลอุปกรณ์ของนักศึกษาได้นั่นเอง

Lenovo ได้พัฒนาแอพพลิเคชันและเครื่องมือต่างๆ ออกมากมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ดีกว่าเดิม โดยนักศึกษาสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีผ่านทางโน้ตบุ๊กของ Lenovo รวมถึงครูผู้สอนก็สามารถใช้แอพพลิเคชันอย่างเช่น Lenovo Classroom Director ที่สามารถจะตรวจสอบเครื่องโน้ตบุ๊กของนักเรียนได้ทุกเครื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับข้อมูลและภาพที่ถูกถ่ายทอดจากการเรียนการสอนครั้งนั้นได้ในเวลาเดียวกัน, สามารถส่งงานจากเครื่องของอาจารย์ไปยังเครื่องของนักเรียน แต่ละเครื่องได้ทีเดียวพร้อมๆ กัน และสามารถดูแลนักเรียนแต่ละท่านได้ในลักษณะแบบ 1 : 1 ด้วยการเข้าถึงข้อมูลของนักเรียนคนนั้นได้ทันทีในกรณีที่เกิดปัญหา

Lenovo Classroom Director (LCD) เป็นโซลูชันที่่ช่วยให้ครูผู้สอนหรืออาจารย์สามารถที่จะตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในชั้นเรียน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและส่งผ่านข้อมูลให้กับนักเรียนได้ในลักษณะแบบ 1 : 1 กับหน้าจอของนักเรียนได้ทันที โซลูชัน Lenovo Classroom Director นี้มีประสิทธิภาพที่น่าสนใจมาก อาทิเช่น 1) สามารถที่จะควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่อยู่ในระบบ เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนสามารถที่จะส่งบทเรียนอันประกอบด้วยตัวอักษร, ภาพ, ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ไปยังนักเรียนได้โดยตรง ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น 2) คอยป้องกันนักเรียนจากสิ่งรบกวนอื่นๆ ที่มาจากทั้งอินเทอร์เน็ต, อีเมล์, เกมส์, ข้อความแชท ได้ 3) ขยายขีดความสามารถของครูผู้สอนและผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบ, การวัดผลและการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนที่ดีขึ้น 4) สุดท้ายช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกแง่มุมของการเรียนการสอนทั้งครูผู้สอน, นักเรียน, ผู้ดูแลระบบ 

Lenovo Classroom Director ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถที่จะควบคุมการเรียนการสอนได้ดีมากขึ้น สาามารถใช้ฟีเจอร์อช่างเช่น Show ที่ช่วยนการแชร์หน้าจอของนักเรียนทั้งหมด หรือ เพียงแค่ 2-3 หน้าจอ และทำการอธิบายได้อย่างต่อเนื่อง ฟีเจอร์นี้ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาและความซับซ้อนของบทเรียนได้อย่างทันที นอกจากนั้นแล้วครูผู้สอนยังช่วยจัดการในเรื่องของความเอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียนได้ด้วยการใช้ฟีเจอร์ใน Lenovo Classroom Director โดยสามารถที่จะจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสนใจในเนื้อหาการเรียนมากกว่าไปใช้งานอื่นๆ 

ฟีเจอร์ในการใช้งานอย่าง Pop Quiz ที่มาพร้อมกับตัวระบบ Lenovo Classroom Director ทำให้ครูผู้สอนสามารถที่จะทดสอบความเข้าใจของการเรียนการสอนกับนักเรียนได้ โดยสามารถสร้างคำถามง่ายๆ เพื่อทดสอบการเรียนรู้แล้วส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างทันที เป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียนของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

จากมุมของนักเรียน จะพบว่าจะได้ประโยชน์จากโซลูชันของ Lenovo นี้เป็นอย่างมาก กล่าวคือนักเรียนจะสามารถก้าวตามทันการสอนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่รู้สึกถึงความสงสัยต่อบทเรียนที่เกิดขึ้น หน้าจอของนักเรียนจะถูกส่งถึงครูผู้สอนได้ทันทีเพื่ออธิบายในบทเรียนนั้นๆ เสมือนหนึ่งเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวเลย 

 

Share this Article: