JWD Group จับมือ SAP และ Humanica เลือก SAP Business One on HANA ยกระดับการบริหารจัดการ

 เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ ประกาศความร่วมมือกับ เอสเอพี (ประเทศไทย) และ บริษัท ฮิวแมนิก้า ด้วยแอพพลิเคชั่น SAP Business One เพื่อองค์กรในประเทศไทย ในการเลือกใช้ SAP Business One on HANA แอพพลิเคชั่นแบบบูรณาการจากเอสเอพี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการเงิน การขาย ไปจนถึงการจัดซื้อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มั่นใจเพิ่มรายได้ให้เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป เป็นไปตามเป้า

 แอพพลิเคชั่น SAP Business One on HANA  ออกแบบขึ้นเพื่อธุรกิจขนาดย่อมโดยเฉพาะ สามารถช่วยให้บริษัทบริหารจัดการขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับมาอย่างทันท่วงที และผลักดันการเติบโตด้านกำไรให้เพิ่มมากขึ้น โซลูชั่นดังกล่าว ยังมอบการแสดงผลที่ชัดเจนของภาพรวมธุรกิจ พร้อมทั้งการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในทุกแง่มุมของการปฏิบัติงาน โดย SAP Business One on HANA สามารถจับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการเข้าถึงได้ทันที ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ส่วนใดของบริษัทก็ตาม นับเป็นการส่งมอบทุกสิ่งที่หนึ่งบริษัทต้องการในการบริหารจัดการส่วนที่สำคัญต่างๆ

 นพดล เจริญทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เอสเอพี ประเทศไทย กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นว่า โซลูชั่นของเอสเอพี จะช่วยสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับ เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป เพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับอาเซียนได้ในอนาคต และด้วยการสนับสนุนจากฮิวแมนิก้า ในการติดตั้ง SAP Business One on HANA มาเป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจ สามารถขยายตัวและเติบโตได้รวดเร็วขึ้น เรามีความตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป เริ่มปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิตอลด้วย SAP Business One on HANA สู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้วางไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

 

 SAP Business One on HANA จะช่วยสนับสนุน เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป ในส่วนระบบบริหารจัดการการเงิน การขาย และการจัดซื้อ โดยเชื่อมต่อกับระบบจัดการคลังสินค้า การขนส่งที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ โซลูชั่นดังกล่าวคือปัจจัยสำคัญซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับอาเซียนได้ในอนาคต 

 

เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ด้วยความน่าเชื่อถือในตัวแบรนด์ รวมทั้งระบบ ERP จากเอสเอพี เราเชื่อมั่นว่า SAP Business One on HANA คือโซลูชั่นที่จะช่วยให้เราสามารถต่อยอดการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มความสามารถในกระบวนการทำงาน การบริหาร โดยมีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนงานต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว มีความโปร่งใสและความถูกต้องของข้อมูล สร้างมาตรฐานการทำงานระดับสากล เรามั่นใจว่า จะช่วยเพิ่มรายได้ให้เป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้ 7 - 10% ในปีนี้"

เราเลือกซอฟท์แวร์ SAP Business One on HANA มาเชื่อมต่อกับระบบการทำงานเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดพักรถยนต์ (AYMS) ระบบจัดการคลังสินค้าห้องเย็น (CCMS) และระบบจัดการการขนส่ง (TMS) ซึ่งระบบเหล่าถูกออกแบบมาเพื่อให้เชื่อมต่อกับ SAP ได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับอาเซียน

 

 ศศิธร หิรัญศักดิ์ กรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด กล่าวว่า "ด้วยซอฟท์แวร์ SAP Business One บวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งโซลูชั่น ERP เราจึงมั่นใจว่าการติดตั้ง SAP Business One on HANA ให้กับ เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป ในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความต้องการในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บรรจุความสำเร็จ ตอบสนองตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการลงทุนครั้งนี้ และท้ายที่สุดจะช่วยให้ เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป สามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับอาเซียนได้ในอนาคต

 "การบริหารจัดการ การดำเนินงาน บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของฮิวแมนิก้า รวมถึงซอฟท์แวร์ SAP Business One on HANA  ทั้งในแง่ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับธุรกิจให้เกิดความคล่องตัว บวกกับทีมพัฒนาที่มากประสบการณ์ ทักษะด้านดิจิตอลที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก และความเชี่ยวชาญในการเลือกซอฟท์แวร์โซลูชั่นให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท เรามั่นใจว่า การขยายตัวไปยังภูมิภาคอาเซียน ในอีก 5 ปีข้างหน้า จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทไม่ต่ำกว่า 1 ใน 4 ของรายได้ทั้งหมด ของบริษัท"  เอกพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

Share this Article: