Huawei และ เอคเซนเซอร์ จับมือเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ให้บริการสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม

Huawel และ เอคเซนเซอร์ ทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการพัฒนาและการทำตลาด Solution ใหม่ที่คิดขึ้นเพื่องรองรับกลุ่มลูกค้าให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Communications Service Providers- CSPs)

 

เป็นการก้าวอีกครั้งเมื่อ Huawel และ เอคเซนเซอร์ ทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการพัฒนาและการทำตลาด Solution ใหม่ที่คิดขึ้นเพื่องรองรับกลุ่มลูกค้าให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Communications Service Providers- CSPs)

ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ ทั้ง 2 บริษัท จะร่วมการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับลูกค้าในจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงตลาดเกิดใหม่ และจะพิจารณษโอกาสในตลาดทที่พัฒนาแล้ว เพื่อต่อยอดจากผลงาน Hardware และ Software ที่ Huawei พัฒนา รวมกับความเชียวชาญของ เอคเซนเซอร์ให้คำปรึกษาในการวางระบบในการให้บริการแบบ Outsource การร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรองรับกลุ่มผู้ให้บริการสื่อสาร ด้วยระบบสนับสนุนธุรกิจมากมาย เช่น ระบบการชำระเงิน การดูแลลูกค้า และฟังก์ชั่นอื่น ๆ ในการสนับนนุน และต่อยอดใช้ประโยชน์ที่โดเด่นในการวางโครงสร้างพื้นฐานของ เอคเซนเซอร์ และการวาง Private Cloud ของ Huawei จะทำให้สามารถออกแบบระบบได้ล่วงหน้าและทำงานได้อย่างครบวงจร

“ในยุคดิจิทัล ไม่มีองค์กรใดสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมดเพียงลำพัง องค์กรต่าง ๆ จึงต้องเปิดกว้างที่จะทำงานร่วมกัน ประสานความสามารถและทรัพยากรเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ หัวเว่ยยึดมั่น่ในหลักการเปิดกว้าง การร่วมมือกัน การเป็นพันธมิตรแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน เรามุ่งมั่นทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุด ดีที่สุดสำหรับลูกค้า รวมทั้งเพื่อให้อุตสาหกรรมมีระบบแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาไปอย่างเข้มแข็ง” มร.อีริค ซู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามวาระของหัวเว่ย กล่าว “การร่วมมือกับเอคเซนเชอร์จะช่วยต่อยอดธุรกิจของหัวเว่ยในตลาดไอซีทีองค์กร ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หลากหลายในการรองรับลูกค้าองค์กรและธุรกิจโทรคมนาคม อาจเป็นในรูปของการพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชั่นการบริการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้”

นายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ ประจำเอคเซนเชอร์ประเทศไทย กล่าวว่า “ประสบการณ์ของ       เอคเซนเชอร์ในการให้บริการแก่อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการให้บริการที่เป็นเลิศ ผนวกกับบริการใหม่ ๆ  ที่จะต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์แวร์ของหัวเว่ย จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเราในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง มีความเสี่ยงลดลง และใช้เวลาในการวางระบบน้อยลง”

อนึ่ง ข้อตกลงระหว่างกันครั้งนี้ ยังปูทางไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เพื่อรองรับธุรกิจขนส่งและระบบโซลูชั่นองค์กรได้ในอนาคตหากมีโอกาสในการพัฒนาการทำงานร่วมกัน

เอดีเอสแอลไทยแลนด์ : เรียกว่าการลงนามความร่วมมือระหว่าง Huawei และ เอคเซนเชอร์ ซึ่งจะทำให้การให้บริการระหว่างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านโทรคมนาคมที่ทำให้สามารถทำงานได้อย่างดีไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ต้องดูกันต่อไปว่าเมื่อใช้งานจริงแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไป

Share this Article: