Huawei จับมือ Sirin Labs นำ blockchain และ crypto แสดงระบบความเป็นเจ้าของ

ผู้ผลิตโทรศัพท์รายใหญ่ของโลก Huawei กำลังเจรจา Sirin Labs เพื่อขออนุญาติรันระบบปฏิบัติการ Android กับ blockchain ที่ Sirin Labs คิดค้นอยู่นั้นนี้ ควบคู่กันในมาตราฐานใหม่ Android ที่ Huawei กำลังจะผลิตในอนาคต

ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการร่วมมือด้วยวาจาในเบื้องต้น แต่ได้พบปะกันอย่างเป็นทางการ โดยการประชุมร่วมกันนั้นได้เจรจาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี blockchain โดยจะทำการแยกบัญชีเพื่อกระจายข้อมูลในสาธารณะได้ เช่น การส่งเอกสาร หรือ การส่งรูปภาพระหว่างกัน และยังสามารถปกปิดข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้สามารถแสดงความเป็นเจ้าของโทรศัพท์ได้ทันที โดยการลงทะเบียน
 
ข้อมูลดังกล่าวจะมีอยู่ในระบบ blockchain ระหว่าง Huawei กับ ผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ Huawei
 
ที่ผ่านมา Sirin Labs กำลังวางแผนการสร้างระบบปฏิบัติการใหม่ที่ร่วมกับ blockchain ในชื่อว่า Sirin OS มีการระดมทุน158 ล้านดอลลาร์ โดยจะผลิตโทรศัพท์เครื่องละ 1,000 เหรียญ คาดว่าจะจัดจำหน่ายมูลค่ามากกว่า 25,000 เครื่อง ซึ่งภายในระบบนี้มีความน่าสนใจคือ จะมีระบบกระเป๋าเงินดิจิตอล cryptocurrency ซึ่งสามารถซื้อของ Online ได้ทันที


 
และยังมีระบบการเก็บข้อมูลที่หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ก็ไม่สามารถดึงข้อมูลกลับมาได้ การปลอดล็อกสแกนม่านตาหรือลายนิ้วมือที่เชื่อมต่อระบบ blockchain โดยการซึ่งทั้ง 2 ระบบ นี้มีความปลอดภัยสูง
 
นอกจากนี้ยังมีระบบปลีกย่อเช่น การจดจำและการอนุญาตบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ปล่อยสัญญาณเชื่อมต่อ Wifi Hotspot ส่วนตัวแล้วคิดค่าบริการแกผู้ใช้ภายนอกในระบบเงิน cryptocurrency
 
ข้อมูล   engadget  cointelegraph  cnet  techspot
เรียบเรียง @MAGAWN19

Share this Article: