GrabTaxi ประกาศชัด มุ่งเน้นพัฒนาการบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด

แกร็บแท็กซี่ มุ่งเน้นความพึงพอใจ เคียงข้างลูกค้าทุกคน ไม่เคยนิ่งนอนใจกับทุกปัญหาที่ได้รับแจ้งเข้ามา เพื่อการบริการที่ดีที่สุด

GrabTaxi มุ่งมั่นที่จะปฏิวัติวงการแท็กซี่และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งคนขับและผู้โดยสาร จนล่าสุดประสบความสำเร็จในหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ใช้บริการมากกว่า 6.2 แสนคนต่อเดือน  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้บริการแท็กซี่ที่ปลอดภัยที่ผู้โดยสารสามารถเชื่อถือและไว้วางใจได้ มีการคัดเลือกคนขับอย่างละเอียดก่อนจะทำการบรรจุรายชื่อเข้าฐานข้อมูล และให้ความสำคัญกับข้อร้องเรียนของผู้โดยสารโดยการเข้าไปดูแลและจัดการอย่างเร็วที่สุด  GrabTaxi ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารอย่างมาก ทุกข้อเสนอแนะ จึงมีความหมายและเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาระบบ

จากเหตุการณ์ที่มีผู้โดยสารได้ร้องเรียนเข้ามาถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ขับขี่ ทีมงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและดำเนินการทันที โดยทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยกเลิกการให้บริการในนามของ GrabTaxi ของคนขับคนดังกล่าวแล้ว เนื่องจากคนขับได้โทรกลับไปต่อว่าและข่มขู่ผู้โดยสารซึ่งเป็นเพศหญิง หลังจากที่โทรร้องเรียน เนื่องจากพบเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามที่เป็นข่าว

 

Share this Article: