ฟอร์ติเน็ต ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน Virus Bulletin ด้านการกรองเว็บ

ฟอร์ติเน็ตได้รับประกาศนียบัตรจากการทดสอบเปรียบเทียบคุณสมบัติการกรองเว็บ VBWeb comparative review จากผู้เชี่ยวชาญอิสระ Virus Bulletin (VB) ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ฟอร์ติเน็ตมีประสิทธิภาพการตรวจภัยที่เข้ามาทางเว็บได้ดีเหนือใคร 

 

ฟอร์ติเน็ตเป็นรายเดียวที่กล้าเปิดเผยถึงผลการทดสอบเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญอิสระดังกล่าวนี้ ฟอร์ติเน็ตออกแบบบริการกรองเว็บนี้ให้มีศักยภาพสูง ป้องกันลูกค้าจากคอนเทนต์ทางเว็บที่อาจเป็นอันตราย อาทิ เว็บไซต์ที่ยอมให้เข้ามาง่ายๆ (Compromised websites) แคมเปญโฆษณาของมัลแวร์เพื่อหลอกลวง (Malvertising campaigns) โปรแกรมเสริมบราวเซอร์ที่อ่อนแอ (Vulnerable browser plugins) ก่อนที่มัลแวร์จะเข้าถึงส่วนเครือข่ายภายใน 

 

ทั้งนี้ ผลการทดสอบนั้น พบว่า บริการการกรองเว็บ Fortinet’s FortiGuard Web Filtering สามารถบล็อคการดาวน์โหลดมัลแวร์โดยตรงได้สูงถึง 97.7% และการทดสอบประเภทต่างๆ สามารถหยุดมัลแวร์จำนวน 83.5% จึงสามารถผ่านเกณฑ์ของสถาบัน Virus Bulletin ที่ตั้งไว้ 70% ได้อย่างง่ายดาย

 

Share this Article: