Facebook, WhatsApp และ Snapchat ยกเลิกดูดเบอร์โทรศัพท์ เหตุกฎ GDPR เลี่ยงค่าปรับ 20 ล้านยูโร

คำตัดสินของศาลเยอรมันกับข้อกำหนด DPA ในความรับผิดชอบของ Facebook ในการควบคุมการจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมโดย Facebook จากกระแสข่าวเรื่อง Facebook จัดเก็บข้อมูล กลับกลายเป็นว่า ผู้ดูแลระบบของ Facebook หรือ Admin เพจ จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการจัดเก็บข้อมูลบน Facebook สำหรับข้อมูลจากผู้เยี่ยมชมเพจ
 
 
 
ข้อสรุปจากคำตัดสินของศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป (CJEU) ในลักเซมเบิร์ก เคยมีการตันสินเมื่อปี 2011 สั่งให้สถาบันการศึกษาปิดใช้งาน Facebook ของตน สาเหตุจากการละเมิดความเป็นส่วนตัว เรียกว่ากฎ Privacy Directive 95/46 ตอนนี้ใช้ข้อกำหนด General Data Protection Regulation (GDPR) บังคับใช้แทน โดยการละเมิดเกิดจาก Facebook ไม่แจ้งผู้เข้าชมว่ากำลังใช้ Cookies ในการติดตามข้อมูลของผู้ใช้
 
นี่เป็นตัวอย่างของการชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลของระบบ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เข้าชม ซึ่งถ้าเอาจริงๆ เจ้าของเพจชี้แจงชัดเจนว่าเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อะไรก็สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หากผู้เข้าชมยินยอมการเตรียมพร้อมสำหรับ GDPR ได้มีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวในการควบคุมและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 
 
การปรับตัวของผู้ให้บริการ WhatsApp และ Snapchat ในประเทศเยอรมนี
 
ประเทศเยอรมนี เริ่มปฎิบัติการใช้กฏหมายใหม่ล่าสุด GDPR ซึ่งมีผลกระทบกับ WhatsApp และ Snapchat ห้ามล้วงข้อมูลในสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลกระทบให้พนักงานราว 240,000 ราย ไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชันได้
 
เนื่องจาก WhatsApp และ Snapchat มีการดึงข้อมูลจากรายชื่อโทรศัพท์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นความลับเพราะถือเป็นข้อมูลส่วนตัว โดยข้อมูลที่ WhatsApp และ Snapchat ได้รับลามไปถึงบุคคลที่สามที่ผู้คนเหล่านั้นยังไม่ได้รับการอนุญาต
 
จึงทำให้ผู้ใช้บริการต้องหาบริการที่รองรับกฏหมาย GDPR โดยกฏหมาย GDPR มีข้อบังคับในการควบคุมการป้องกันการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและใช้ข้อมูลประชากรของแต่ละประเทศ รวมถึงข้อมูลรายชื่อในโทรศัพท์, E-Mail และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติ  โดยกฏหมายนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561ซึ่งในอดีต Facebook ผู้เป็นเจ้าของ WhatsApp และ Snapchat ได้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมายังเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง โดยเฉพาะข้อมูลรายชื่อโทรศัพท์ ต่อไปข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีการบังคับปิด หรือต้องได้รับการยินยอมในการขอรายละเอียดข้อมูลตรงนี้อย่างเป็นทางการ เพื่อโอนถ่ายข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์
 
หน่วยงาน The data Protection Ombudswoman For The German ระบุว่า ผู้ให้บริการ WhatsApp ต้องให้บริการสอดคล้องกับกฏหมาย GDPR ซึ่งควรเลี่ยงการเก็บข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามโดยไม่จำเป็น 
ขณะที่ WhatsApp ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆในกรณีนี้ ส่วน Snapchat ขณะนี้ได้มีการหยุดบริการซิงค์ข้อมูลรายชื่อโทรศัพท์, ผู้ติดต่อโทรเข้า-โทรออก
 
Ilona Klein ตำรงตำแหน่ง Spokesperson of Germany's Central Association of German Construction Companies (ZDB) ระบุถึงกรณีค่าปรับซึ่งหากละเมิดมาตรฐานของ GDPR อาจปรับค่าปรับได้ถึง 20 ล้านยูโร (23 ล้านดอลลาร์) หรือไม่เกิน 4% ของรายได้ทั่วโลกประจำปี


 
ซึ่งทาง Klein ระบุว่า การใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัว คือต้องใช้เพื่อส่วนตัว ถ้าจะใช้เพื่อการทำงานควรมีอีกหนึ่งเครื่องและต้องลบ WhatsApp ที่มีอยู่อีกด้วยเพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญทางการค้า


ข้อมูล telegraph martechtoday techtimes pbs.twimg dw
techradar

 

Share this Article: