EMC เผย ปี 2558 ยังคงเป็นปีทอง Wearable Device

บทความวิเคราะห์เทรนด์ เทคโนโลยีของปี 2558 จาก EMC ยังเผยว่า Wearable Device ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่เติบโตในปีนี้ นอกจากนี้ยังมี 5 สิ่งที่น่าสนใจในปีนี้

เมื่อ 1 ปีผ่านไป อะไร ๆ ก็ย่อยเปลี่ยนแปลง ซึ่งในอดีต แลรี่ แอลลิสัน ให้ความเห็นต่อคำถามเรื่อง Web Service Cell จะเป็นสิ่งสำคัญในอนาคต แต่บางครั้งเราก็ไม่ข้ามเรื่องแฟชั่น ในโลกของเทคโลยี เราอาจะไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าเทรนด์ใหม่ ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เก็นว่าแม้ว่าจะเป็นสร้างเทรนด์ใหม่ ๆ และกำหนดความคาดหวังสำหรับุกคน บางสิ่งก็กลายเป็นการสร้างรายได้

 สำหรับเทรนด์ในปี 2558 ในความคิดของ เจเรมี่ เบอร์ตัน ประธานฝ่ายการตลาด EMC มีดังนี้

1)  Wearable-Schmearable

แม้ว่าปี 2014 ที่ผ่านมาจะมีอุปกรณ์สวมใส่เกิดขึ้นมาก แต่การมาของ Apple Watch ทำให้สาวก Apple ทั่วโลกต่างคาดว่าเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์สวมจะเป็นกระแสหลัก ซึ่งความจริงนั้น คนที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ไม่สวมนาฬิกากันแล้ว และมี Smart Phone ที่ทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการดูนาฬิกา เทคโนโลยีสวมใส่กำลังจะหมดาไป เราจะได้เห็นคนใส่ Bluetooth ที่หูตลอดเวลาแทนที่ แต่อุปกรณ์สวมใส่ขจะเจาะเฉพาะกลุ่มผู้ใช้จะเป็นตัวช่วยเช่น FitBits หรือ Jawbones ที่ติดตามเรื่องการเผาผลาดพลังงานหรือการใช้งานด้านกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และยังจะไปอยู่ในเสื้อผ้ากีฬา รวมไปถึงรองเท้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ มากขึ้น

2) การเข้าถึงผู้บริโภค

อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือแทนทุกอุตสากรรม ซึ่งธุรกิจต้องปรับตัวเข้าหาอุปกร์เคลื่อนที่ ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภค ผลคือนักการตลาดมีอโอกาสเสนอข้อมูลจำเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อสร้างแรงจุงใจได้ไม่ยากนัก และอาจจะทำให้เทคโนโลยีการะประมวลผล Realtime ถูกใช้งานมากขึ้น และผลักดันหน่วยความจำเช่น In-Memory Databases และ Flash Storage ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ต่อไป

3)  เรื่องของซอฟต์แวร์ทำงานแทนเรา

เมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ามามีบทบาทแล้ว การพัฒนาด้าน Software ให้ทำงานแทนคนย่อมมีมากขึ้น ซึ่งจะทำให้แผนก IT ขององค์กรเป็นผู้เชียวชาญในด้านการจัดการโครงสร้างข้อมูล รวมไปถึงระบบการวางแผนทรัยพยากรทางธุรกิจ(ERP ในทศวรรษหน้า นอกจากนี้การติดตั้ง Software ที่ไม่ได้อยู่แค่ Smart Phone Tablet หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ อาจจะมีการติดตั้งที่เครื่องยนต์ของเครื่องบินหรือรองเท้าวิ่ง แม้กระทั่งรถยนต์ ทำให้ชีวิตจะสะดวกขึ้น แต่ทั้งหมดนี้จะต้องทำให้เกิด Platform Software ที่มีการคิดที่ทันสมัย และเช่นเดียวกับอนาคตที่จะทำให้เกิด Smart Software ก็เป็นได้

4)  ไอทียุคใหม่ = การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความคล่องตัวในการปรับใช้+ คนรุ่นใหม่

แม้เราได้ Software ที่มีความคล่องตัวแล้ว การที่จะต้องพัฒนาให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและความพร้อมที่จะเผชิญหน้าต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งในปี 2558 จะเป็นการเป็นตัวแทนของจุดเริ่มต้นในการกระจายอำนาจด้าน IT และการดำเนินงาน IT ผ่านแบบรวมศูนย์ แลพัฒนา Software ออกไปสู่หน่วยธุรกิจโดยเฉพาะ

5)  การเรียนรู้ยุคใหม่จะเป็นแบบนี้

ในปี 2558 นี เป็นอีกปีแห่งการเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่ด้านการศึกษา และจุดสิ้นสุดของการเรียนแบบบรรยาย โดยรูปแบบจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเห็นว่า มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้จัดทำเนื้อหาออนไลน์ ผลดีคือสามารถเข้าถึงเนื้อหาการศึกษาได้ทุกมุมโลก ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารการเรียนได้ทั่วโลกในชุดเดียวกับที่โรงเรียนได้นำไปสอน ซึ่งถ้าดูกันไปแล้ว อนาคตของการศึกษาจะเป็นแบบเรียนรู้จากการทำงานที่แท้จริงนั่นเอง

แม้ 5 ข้อนี้จะเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจบางสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไปแล้วบางสิ่งกำลังจะเกิด ซึ่งความเห็นของผู้เรียบเรียงใหม่เห็นว่า ทั้งหมดสามารถเกิดขึ้นจริง แต่การปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของแต่ละคนและการรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาตอบโจทย์การใช้ชีวิตด้านไหนมากกว่ากัน เท่านั้นจะได้เกิดคำว่า คุ้มค่า ได้ไม่ยากเย็น

Share this Article: