dtac ร่วมกับ กระทรวง ICT และ กสทช ตอบรับการส่งเสริมเยาวชน เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ

ดีแทค ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ผลักด้นโครงการ Safe Internet อย่างจริงจัง ปลูกพลังเยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ มีความรู้และจิสำนึก เน้นการสร้างโอกาสและเลี่ยงหายนะบนโลกอินเทอร์เน็ต พร้อมเผยโอกาสทองของประเทศไทยที่จะก้าวเป็นผู้นำในกลุ่ม AEC

 

 

ลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า ดีแทค มีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกันเราก็ตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพลเมืองแห่งยุคดิจิทัล (Digital Citizen) โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนี่ยล (Millennials) ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ เป็นแรงงานสำคัญขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม อันจะเห็นได้จากตัวเลขที่ระบุว่า 90% ของระบบนิเวศน์ของการขับเคลื่อนธุรกิจตลาด อีคอมเมิร์ชทั่วโลก อันได้แก่ ผู้ก่อตั้ง คู่ค้าขาย นักบริหาร และกลุ่มลูกค้า เป็นคนกลุ่มมิลเลนเนี่ยล นอกจากนี้ จากสถิติเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาของเว็บไซต์ wearesocial.com ระบุว่า ไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตในการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนมกราคมของปีที่แล้วถึง 47% ซึ่งพลวัตสำคัญที่ผลักดันให้การเติบโตครั้งนี้เป็นอย่างก้าวกระโดดนี้เป็นผลมาจากกลุ่มมิลเลนเนี่ยลเป็นกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลักที่เพิ่มทั้งปริมาณการใช้ดาต้าและจำนวนผู้ใช้  ดีแทคตระหนักถึงพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของคนพลเมืองกลุ่มมิลเลนเนี่ยลที่จะสามารถสร้างสรรค์ตนเอง สังคม และพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไปในทางที่สร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจ ต่อยอดพัฒนาสังคม สอดรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล และเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในกลุ่ม AEC ที่กำลังจะเกิดในปลายปีนี้ ภายใต้โครงการ Safe Internet นี้ ดีแทคขอเป็นผู้ริเริ่มจุดประกายให้เด็กและเยาวชนไทยตื่นตัวเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ (A good Digital Citizen) เพื่อสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืนด้วยความรู้เท่าทันในยุคดิจิทัล และนำความรู้ไปสร้างโอกาสและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ยังต้องมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้งานบนโลกออนไลน์ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดปีนี้

 

สำหรับกิจกรรมนี้ เริ่มจากการจัด Talk Show ภายใต้ชื่อ Digital Citizen Talk โดยพิธีกรและกูรูด้านไอทีดิจิทัลชื่อดัง หนุ่ย - พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์เพื่อชี้ให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นถึงภัยของอินเทอร์เน็ตที่อาจะเกิดขึ้น โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ ให้เห็นโอกาสบนอินเทอร์เน็ตในการพัฒน่และนำพาความสำเร็จได้ ซึ่งจัดตามสถานบันการศึกษานำร่อง 10 สถานศึกษาขั้นอุดมศึกษา 10 จังหวัดทั่วประเทศ

 

นอกจากนี้ยังเปิด Thai Digital Citizen Hub ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นพื้นที่ Social ให้เยาวชนได้แสดงออกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ตลอดจนถึง ประเด็นข้อกฏหมาย หรือกฏระเบียบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามระเบียบปฏิบัติสากล โดย Thai Digital Citizen Hub เกิดจากความร่วมมือของดีแทคและเว็บไซด์วัยรุ่นสุดฮิตเอ็มไทยดอทคอม www.mthai.com ที่มีจำนวนเด็กและเยาวชนการเข้าถึงข้อมูลกว่า 850,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ ดีแทคยังได้ทำ Edu-music ปลุกกระแสเทรนด์พลเมืองดิจิทัลผ่านเพลง 180 องศา แต่งโดย กอล์ฟกลิ้ง ฮีโร่ ศิลปินวันใจวัยรุ่นชื่อดัง เพื่อสอดแทรกเนื้อหากระตุ้นจิตสำนึกในการใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ต

ทางด้าน สมโภชน์ กาญจนาภรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า ด้วยนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยอย่างทั่วถึง เพื่อวางรากฐานในการเชื่อมต่อที่ไม่เพียงแค่การสื่อสารเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ รวดเร็ว กว้างขวาง ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันอัตราการเข้าถึงหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตในเมืองไทย นับเป็นอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด จะเห็นได้จากผลสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตในปีพ.ศ. 2557  โดยจากสำนักสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่พบว่ากลุ่มเด็กและเยาวชน มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดคิดเป็น 69.7% และจากการกำกับดูแลของทางกระทรวงฯ ยังพบการใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นภัยต่อสังคมและประเทศชาติมากมาย ที่ผู้กระทำความผิดและผู้ที่ได้รับความเสียหาย ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 13-25 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น ดังนั้นหนึ่งในพันธกิจของกระทรวงฯ ที่สำคัญคือการก็คือการพัฒนาให้บุคลากรของประเทศสามารถใช้งานดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Safe Internet) เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Share this Article: