Digital for Thais แพลทฟอร์มเพื่อคนไทย ในวิสัยทัศน์ของ CEO เอไอเอส

ในปีนี้ 2018 สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับวงการไอทีและโทรคมนาคมไทย คือ เทคโนโลยี IoT โดยทั้งหมดจะไปอยู่บนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตู้เย็น ทีวี นาฬิกา ซึ่ง eco system ยังจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยทุกอย่างถึงจะเกิดได้จริง

 

 

 

“สมชัย เลิศสุทธิวงศ์” CEO เอไอเอส กล่าวให้วิสัยทัศน์และแนวทางในการผลักดันแพลทฟอร์มใหม่ที่จะมาปฏิวัติวงการครั้งสำคัญ ในงาน AIS Digital intelligent nation 2018 ภายใต้นิยาม digital platform for thais หรือแพลทฟอร์มสร้างโดยคนไทยเพื่อคนไทยใช้เอง ด้วยหลักการสำคัญในการนำนวัตกรรม IoT เข้ามาประยุกต์สร้างผลงาน

 

 

จากตัวเลขของประชากร 7 พันกว่าล้านคน สามารถวิถีชีวิตเปลี่ยนด้วย internet access ซึ่งมีพลังและจำนวนมากทำอะไรได้ ทั้งโลกเกิน 50 % เข้าถึง แต่ mobile user น้อยกว่า คนใกล้ชิดรอบตัว ทั่วโลก ทุกคนใกล้ชิดมือถือ เทคโนโลยีมากกว่า

 

ข้อมูลในประเทศไทย ตัวเลขโดย กสทช.จากทุกค่าย ประชากรใช้มือถืออยู่ที่ 90 กว่าล้านเบอร์ในตลาด เกิน 140% ซึ่งหมายถึงคนเดียวใช้หลายเบอร์

 

ปี 2016 ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตเดิมอยู่ที่ 3.8 Gb แต่เพิ่มขึ้นตั้งแต่จากปีที่แล้ว มาในปี 2017 ถึง 7.3 Gb ต่อเดือนต่อคน ซึ่งการเพิ่มขึ้นกระทบทุกอุตสาหกรรม ทุกสิ่งอย่างถูกทำลายล้าง หรือ digital distrubtion ทั่งนี้ ทุกคนควรมองเป็นโอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หากใครรู้จักใช้อย่างเป็นประโยชน์ แม้ปัญหาคือจะใช้มันหรือให้มันมาทำลาย จัดเป็นสิ่งที่ท้าทาย

 

ปี 2016 เฉลี่ยคนไทยใช้เน็ต 3 ชม. และปี 2017 คือ 4.8 ชม (โดยเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์)

 

41 ล้านคนดูไอแพด มือถือ สื่อบันเทิง stream 67% 

 

คลาวบนธุรกิจยังจะมีความเปลี่ยนแปลงตามมาเช่นเดียวกัน มีการใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

คนไทยประยุกต์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบนโลกนี้ได้มากที่สุด แสดงว่าเราไม่ได้มองเป็นการทำลายเวลา เหนือกว่านั้นในบ้านเราเอง ยังมองไปถึงไทยแลน 4.0 

 

 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมบนโลกมี 3 อย่างใหญ่ๆ ที่เป็นเจ้าแห่งโลกไอที สองร้อยปีที่ผ่านมายุโรปครองโลก เยอรมันมีโรงงานผลิตที่ดี แต่ประมาน 60-70 ปีที่ผ่านมา จนยุคนี้ค่ายจากอเมริกาที่เป็นเจ้าครองโลก การบริการจัดการแบบเดิมจึงเอาไม่อยู่ คนที่จะขึ้นมาครองโลกได้ต้องมีแพลทฟอร์มที่ดี หรือ digital platform เช่น grab alibaba เป็นต้น

 

ในปี 2020 คาดว่า IoT จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ผู้บริหารไมโครซอร์ฟเคยกล่าวว่า..มนุษย์ทุกคนจะมีอุปกรณ์ไม่ต่ำกว่า 7 ชิ้น ในอนาคตต่อไป ซึ่งประเทศไทยต้องทำ 2 อย่าง คือ ความรู้ของคน กับ digital platform for thai เพราะทุกวันนี้เรายังพึ่งต่างประเทศแทบทั้งสิ้น หากอนาคตไม่มีเรานั้นจะอยู่ยาก

 

Digital platform ประกอบด้วย 

 

 

 

1. mobile infrastructure สามารถนำ LTE 4G และ WiFi มารวมกันให้เกิดเทคโนโลยีไร้สายความเร็ว 1 Gb/s ปัจจุบันเอไอเอสวาง Fiber optic 1 แสนห้าหมื่นกิโลเมตรทั่วประเทศ โดย เอไอเอสไฟเบอร์ จะเป็นส่วนผสมทั้ง mobile และ fix line 

 

 

 นอกจากนี้ Ais play มี content premium ทั่วโลก อย่างแรกคือ คอนเท็นต์สำหรบครอบครัว เช่น ช่อง cartoon network และที่คนต้องการมากจากการสำรวจคือช่อง cnn  และเอไอเอสสนับสนุน play 365 ให้คนไทยทำคอนเท็นต์ 

 

2. VR platform

 

3.IoT ที่เป็นได้มากกว่าดูหนัง ฟังเพลง นอกจาก NB-IoT และ eMTC

 

 

เอไอเอส ยังยืนยันด้วยว่าไม่สามารถสร้างแพลทฟอร์มได้เพียงลำพัง โดยส่วนประกอบยังจะต้องมี device มีซัพพลายเออ มีนักพัฒนาต่างๆ จึงจะทำให้ digital platform for thais เกิดขึ้นได้จริง

 

Share this Article: