Dell แนะนำ Dell FX Architecture เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบ IT ภายในองค์กรของคุณ

Dell PowerEdge FX ใหม่ เป๊นอีกเทคโนโลยีที่มีการรวมระหว่างงานหน่วนงานย่อย และการปรับขนาดและประสิทธิภาพที่ต้องการ ซึ่งเป็น Server ที่พยายามพัฒนาให้มีการรองรับการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานของค์กร และรองรับการทำงานใน Data Center ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

ทั้งนี้เดลล์ได้ร่วมกับอินเทลในการสำรวจเพื่อแก้ปัญหาในการติดสินใจของ IT ในองค์กร พบว่า 75% ของผู้บริการองค์กรต้องการให้ระบบ IT สามารถทำงานได้ในรูปแบบเดียวกับเทคโนโลยี hyperscale นอกจากนี้อีก 60% ยังบอกว่าปัจจุบันมีการใช้ Application แบบผสม  เนื่องจาก Application ใหม่ ๆ นั้นไม่ต้องการ Hardware ที่เหมาะสมในการใช้งานแบบผสาน และยังมีการใช้ Platform เดิม ๆ และถูกจำกัดการทำงานเฉพาะระบบจึงไม่สามารถรวมกับเทคโนโลยีใหม่ได้

 

ดังนั้น เดลล์จึงออกแบบสถาปัตยกรรม FX มาให้เพื่อบูรณาการเข้ากับระบบไอทีที่ลูกค้ามีอยู่แต่เดิม เพื่อช่วยให้สามารถขยาย และเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งสมรรถนะการทำงานของระบบได้โดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานหยุดชะงัก และด้วยการออกแบบให้มาพร้อม ความสามารถการจัดการบูรณาการ สถาปัตยกรรม FX จะช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับแต่ง จัดการ และเพิ่มความสามารถเพื่อทำให้บล็อคของเวิร์กโหลดเฉพาะด้านของทรัพยากรด้านไอทีสมบูรณ์ ได้อย่างง่ายดาย

 

Share this Article: