CAT เผยผลประกอบการ 10 เดือนแรก กำไรกว่า 3,200 ล้านบาท

เผย 10 เดือนแรก ฟันกำไรกว่า 3,200 ล้านบาท คาดว่ารายได้รวมถึงสิ้นปี สูงถึง 5.3 หมื่นล้านบาท ปี 2559 พุ่งเป้าไปที่ธุรกิจ Mobile เพิ่ม MVNO

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า หลังจากสัมปทาน 2 บริษัท คือ ทรูมูฟและดีพีซีสิ้นสุดในปี 2556 ที่ผ่านมา CAT ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาผลประกอบการ โดยมีรายได้ 10 เดือนแรกของปีรวมกว่า 43,500 ล้านบาท กำไร 3,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็นจำนวน 1,300 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 3,500 ล้านบาท และเมื่อไม่รวมรายได้จากสัมปทาน การดำเนินงานของบริษัทเองมีรายได้ทั้งสิ้น 33,700 ล้านบาท หรือคิดเป็น 77 % ของรายได้รวมซึ่งแสดงถึงศักยภาพขององค์กรที่สามารถดำเนินธุรกิจเลี้ยงตัวเองได้

ทั้งนี้ส่วนใหญ่ของรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายส่ง HSPA ที่ใช้ความจุโครงข่ายสร้างรายได้ถึง 21,300 ล้านบาท ประกอบด้วยขายส่ง MVNO และรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริการโรมมิ่งในประเทศ และบริการโครงข่ายร่วม รองมาคือดาต้าคอมและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทำรายได้ 4,800 ล้านบาท เป็นผลจากการขยายพอร์ตเสริมด้วยการรีแบรนด์บริการ C-Internet เพิ่มความสามารถในการแข่งขันส่งผลให้ลูกค้าเพิ่มจำนวนเป็น 100,000 พอร์ต บริการ my สร้างรายได้ 950 ล้านบาท นอกจากนั้นบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ำมีรายได้ 1,000 ล้านบาท บริการ IDD 2,600 ล้านบาท บริการไอทีเซอร์วิส 640 ล้านบาท และสัมปทานกับดีแทค 9,800 ล้านบาท

ส่วนประมาณการรายได้สิ้นปี 2558 บริษัท จะมีรายได้รวม 53,500 ล้านบาท สูงกว่าเป้าซึ่งตั้งไว้ที่ 52,700 ล้านบาทอยู่ประมาณ 800 ล้านบาท ส่วนกำไรสิ้นปีคาดว่าจะอยู่ที่ 3,400 ล้านบาท ต่ำกว่าแผนประมาณ 1,000 ล้านบาท เนื่องจากค่าเช่าโครงข่ายที่ต้องจ่ายให้กับ BFKT เพื่อให้บริการขายส่ง HSPA ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาซื้อคืนระบบสื่อสัญญาณ โดยคาดว่าเมื่อซื้อคืนได้จะช่วยลดต้นทุนส่วนนี้ และส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการ ดีขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2559

ขณะเดียวกันในอีก 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้ ได้เร่งผลักดันการสร้างรายได้จากการใช้โครงข่ายให้คุ้มกับค่าใช้จ่าย ทั้งจากพันธมิตร MVNO ที่เพิ่มขึ้น 2 รายคือ ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น และ สามารถ ไอโมบาย รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้โครงข่าย ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันให้ตัวเลขกำไรสูงขึ้นกว่าที่ประมาณสิ้นปีและเป็นไปตามเป้าของแผนธุรกิจ

สำหรับปี 2559 บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่บริการด้านธุรกิจโมบายล์ และเพิ่มMVNO เพื่อเปิดให้บริการ 4จี และขยายในส่วนดาต้าเซ็นเตอร์ อีกทั้งลูกค้า my ตอนนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 1,130,000 ราย

ความคืบหน้าในการร่วมทุน / ข้อพิพาทกับ True และ dtac

True กันยายน 2558 : CAT ได้ทำหนังสือขอให้กลุ่มบริษัท ทรู แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาเพื่อเจรจากับ CAT เพื่อหาข้อสรุป/ข้อยุติในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกัน  ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมากลุ่มบริษัท ทรูฯ ได้มีหนังสือแจ้งแต่งตั้งคณะผู้เจรจาฯ เพื่อเจรจากับคณะกรรมการเจรจาของ CAT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้ความคืบหน้าในการเจรจาหาข้อยุติเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ในส่วนของข้อพิพาทระหว่าง CAT กับ True ประกอบด้วยการพิจารณาการซื้อคืนระบบสื่อสัญญาณ (Transmission) จากบริษัท บีเอฟเคทีฯ  แนวทางการแก้ไขปัญหาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินสัมปทานของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด เช่น เสาโทรคมนาคม การให้เช่าอุปกรณ์สัมปทาน 2G รวมถึงการระงับข้อพิพาทอื่นๆ             

 

dtac มีนาคม 2558 : CAT สามารถเจรจายุติข้อพิพาทกับ dtac ด้วยความสอดคล้องกับหลักการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)  โดย dtac ยินยอมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่พิพาทให้แก่ CAT เพื่อร่วมกันจัดตั้งเป็น Tower JV Co และ Fiber JV Co  ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบาย"ดิจิทัล อีโคโนมี" ของรัฐบาลในส่วนของ "อินฟราสตรัคเจอร์แชร์ริ่ง"  ที่ให้นำสินทรัพย์โทรคมทั้งของรัฐและเอกชนมารวมกันหรือร่วมทุนกันจัดทำเป็นทาวเวอร์โค ให้เอกชนเช่าใช้เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนและเกิดความคล่องตัวในการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยคณะกรรมการ กสท ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  นอกจากนี้ CAT ยังคงเดินหน้าร่วมกับ dtac แก้ไขสัญญาสัมปทานเพื่อระงับข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้จะต้องดำเนินการตาม พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของภาครัฐเป็นสำคัญ โดยขณะนี้ CAT ได้นำส่งข้อมูลผลการเจรจาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วได้แก่ กระทรวงการคลัง คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเข้าสู่ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการขออนุมัติต่อไป

 

 

Share this Article: