CAT ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

CAT ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

สุรพล สงวนศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงข่าย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

Share this Article: